Informacje archiwalne: Archiwum 2020 Archiwum 2019

29

Wrz 20

Bezpłatne webinarium „Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO. Dział I, XI, XII, XIII” – 1 października 2020

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na bezpłatne „Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO. Dział I, XI, XII, XIII”, które odbędzie się 1 października 2020 r. w godz. 10:00 – 11:30. Internetowe szkolenie...

Czytaj więcej

18

Wrz 20

Komunikat ws. dostępu dla gmin do BDO

Od 1 stycznia 2020 r. gminy mają możliwość rejestracji w systemie BDO. Konto Jednostki Administracji Publicznej (JAP) jest gminie niezbędne do wykonania obowiązków sprawozdawczych. Ostateczny termin przedkładania sprawozdań za rok 2019 przypada na 31 października 2020, jednak wciąż wiele gmin...

Czytaj więcej


7

Wrz 20

Przypomnienie o zbliżających się terminach składania sprawozdań

Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia sprawozdania za 2019 r. w zakresie wprowadzanych produktów, opakowań, wytwarzanych i gospodarowanych odpadów, robią to w terminie do: 11 września: w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75...

Czytaj więcej

7

Wrz 20

Logowanie do systemu BDO i uwierzytelnienie użytkownika poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej

System BDO jest dostępny pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ W celu uzyskania dostępu do systemu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami należy przejść na stronę https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ i potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE) –...

Czytaj więcej

7

Wrz 20

Moduł Integracyjny API BDO

Projekt BDO w swoim zakresie posiada Moduł Integracyjny API BDO, który umożliwia integrację oprogramowania zewnętrznego z systemem BDO. W ramach realizacji prac nad Modułem Integracyjnym udostępniono API BDO w zakresie Modułu Ewidencji odpadów oraz w zakresie Modułu Sprawozdawczości. Dzięki Integracji...

Czytaj więcej

1

Wrz 20

Bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w systemie BDO

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przetwarzanych w systemie BDO zostało zapewnione na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz najlepszymi dostępnymi rozwiązaniami technicznymi. W Ministerstwie Klimatu i w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym obowiązuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i...

Czytaj więcej

28

Sie 20

Składanie sprawozdań przez podmioty, którym mimo złożenia wniosku o wpis do Rejestru-BDO nie został nadany numer rejestrowy

Od 1 stycznia 2020 r. sprawozdania o: gospodarowaniu odpadami komunalnymi; produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi; o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi; składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o...

Czytaj więcej

28

Sie 20

Dostęp do BDO dla wójtów, burmistrzów, prezydentów

W związku z upływającym 31 października br. obowiązkiem sprawozdawczym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi[1] przypominamy o konieczności uzyskania dostępu do konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), za pośrednictwem...

Czytaj więcej

14

Lip 20

Nagrania zrealizowanych webinariów

Jeśli nie mieli Państwo okazji uczestniczyć w organizowanych szkoleniach z zakresu BDO, zapraszamy do obejrzenia nagrań z naszych webinariów . Na naszym kanale YouTube udostępniliśmy nagrania webinarium w zakresie: Ewidencja odpadów w systemie BDO   Ewidencja odpadów komunalnych w systemie...

Czytaj więcej

13

Lip 20

Termin złożenia sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Do składania rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi, zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. wytwórcy odpadów oraz prowadzący ich przetwarzanie, itd. W przypadku ww....

Czytaj więcej

7

Lip 20

Środowisko testowe API do sprawozdawczości wytwórców

Szanowni Państwo, Poniżej udostępniamy środowisko testowe API dla Integratorów zewnętrznego oprogramowania do sprawozdawczości wytwórców: https://test-bdo.mos.gov.pl/manufacturingreportapi/swagger/index.html Dzięki Integracji z BDO, sprawozdawczość może być prowadzona w dotychczas wykorzystywanym przez podmiot systemie, z jednoczesnym zapisem niezbędnych danych do Systemu BDO. W razie dodatkowych...

Czytaj więcej

30

Cze 20

Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w systemie BDO

W ramach realizacji prac nad Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) 29 czerwca  2020 r.  udostępniono w zakresie modułu sprawozdawczości  funkcjonalność, pozwalającą na składanie rocznych sprawozdań  o wytwarzanych odpadach  i  gospodarowaniu nimi. Należy pamiętać, że  termin...

Czytaj więcej

29

Cze 20

Aktualizacja API w module ewidencji odpadów na środowisku testowym

W dniu 24.06.2020 r., została przeprowadzona aktualizacja API w module ewidencji odpadów na środowisku testowym test-bdo ( https://test-bdo.mos.gov.pl/api/swagger/index.html ) w następującym zakresie: Dodanie zmiennych dotyczących wytwarzania odpadów - w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach) i/lub działalności...

Czytaj więcej

5

Cze 20

Kto powinien złożyć sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami?

Do składania rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi zobowiązane są podmioty, o których mowa w ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Podmioty, które są zobowiązane do złożenia w/w sprawozdania to między...

Czytaj więcej

4

Cze 20

Adresy API do sprawozdawczości produktowej

Szanowni Państwo, Poniżej udostępniamy adresy API dla Integratorów zewnętrznego oprogramowania do sprawozdawczości produktowej. Środowisko testowe https://test-bdo.mos.gov.pl/productreportapi/swagger/index.html Środowisko produkcyjne https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/productreportapi/swagger/index.html Dzięki Integracji z BDO, sprawozdawczość może być prowadzona w dotychczas wykorzystywanym przez podmiot systemie, z jednoczesnym zapisem niezbędnych danych do Systemu...

Czytaj więcej

2

Cze 20

Ewidencja odpadów w formie papierowej

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Ustawa dopuszcza  prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia...

Czytaj więcej

29

Maj 20

Dostęp do BDO dla Jednostek Administracji Publicznej

Ministerstwo Klimatu ponownie informuje, że podmioty wskazane w ustawie o odpadach jako jednostkami administracji publicznej[1], w tym zarządy związków międzygminnych realizujące zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi[2], mogą uzyskać dostęp do indywidualnego konta w BDO za pośrednictwem strony internetowej: https://jap-bdo.mos.gov.pl. W...

Czytaj więcej

28

Maj 20

Udostępnienie kolejnych funkcjonalności modułu sprawozdawczości

W ramach realizacji prac nad Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, na początku czerwca  2020 r. w zakresie Modułu sprawozdawczości  planowane jest udostępnienie funkcjonalności, pozwalającej na składanie sprawozdań o produktach, opakowaniach i  o  gospodarowaniu odpadami. Natomiast...

Czytaj więcej

19

Maj 20

Zmiana terminów sprawozdawczości w systemie BDO

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Ustawa wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących...

Czytaj więcej

7

Maj 20

Rejestracja przedsiębiorców zagranicznych w BDO

Przedsiębiorca zagraniczny przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach[1], jest obowiązany złożyć wniosek i uzyskać wpis do rejestru stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami...

Czytaj więcej

29

Kwi 20

Chcesz złożyć wniosek o wykreślenie z BDO, ale nie wiesz jak to zrobić? A może chcesz zmienić adres siedziby?

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowaliśmy nowe filmy instruktażowe. Pierwszy z nich pokazuje, jak złożyć wniosek o wykreślenie. Natomiast w drugim znajdą Państwo instrukcję zmiany lokalizacji siedziby podmiotu w systemie BDO. Filmy dostępne są w panelu ,,Instrukcje-krok po kroku system BDO”...

Czytaj więcej

28

Kwi 20

Planowana zmiana w API – Karta Ewidencji Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji

Szanowni Państwo, W związku planowaną zmianą w systemie BDO, w zakresie Karty Ewidencji Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji, która ma wpływ na strukturę udostępnianego API tj.: Reorganizacja w zakładce WYTWARZANE ODPADY: usunięcie z listy kolumny "Masa przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych...

Czytaj więcej

27

Kwi 20

KPO wystawia się z miejsca wytwarzania odpadów – są jednak wyjątki!

W odpowiedzi na liczne zapytania kierowane do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Ministerstwa Klimatu, czy  firmy świadczące usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników nie muszą już dodawać miejsca prowadzenia działalności dla każdej lokalizacji, gdzie...

Czytaj więcej

15

Kwi 20

Nowa forma kontaktu z Infolinią BDO poprzez Live Chat

Z  różnych źródeł dostajemy informacje, że  wśród Państwa pojawia się szereg pytań związanych z kwestiami poprawnego realizowania obowiązków w systemie BDO. Często są to pytania specyficzne, związane ściśle z zakresem prowadzonej przez Państwa działalności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, uruchomiliśmy dla...

Czytaj więcej

4

Kwi 20

Roadmap – Mapa produktu w systemie BDO

Użytkownicy Systemu BDO na stronie głównej bdo.mos.gov.pl mogą znaleźć Mapę produktu. Informacje przedstawione na Mapie produktu zawierają historię rozwoju poszczególnych wersji produktu  systemu BDO. W prawym górnym rogu , każdej wersji jest dostępna jest historia zmian tzw. Changelog. Aby wywołać...

Czytaj więcej

1

Kwi 20

Forma papierowa – nowy termin

Ewidencja odpadów w formie papierowej przedłużona do 31.12.2020 r. 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych...

Czytaj więcej

30

Mar 20

Forma papierowa

Informujemy, że w przypadku problemów o charakterze lokalnym (np. awaria lub przeciążenie sieci Internet) powodujące w konsekwencji okresowe problemy z korzystaniem z systemu BDO, przypominamy, że w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. obecne przepisy dopuszczają możliwość sporządzania dokumentów...

Czytaj więcej

30

Mar 20

Moduł Integracyjny dla systemu BDO

Projekt BDO w swoim zakresie posiada Moduł Integracyjny API BDO, który umożliwia integrację oprogramowania zewnętrznego z systemem BDO. W ramach realizacji prac nad Modułem Integracyjnym w IV kwartale 2019 r. rozpoczęto udostępnianie API BDO w zakresie Modułu Ewidencji odpadów. Wykonawca...

Czytaj więcej

27

Mar 20

Zmiana godzin pracy Infolinii BDO

Uprzejmie informujemy, że od 6 kwietnia 2020 r. zmieniają się godziny pracy Infolinii BDO. Infolinia BDO będzie pracować od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00. Zachęcamy do korzystania z formularza kontaktowego.

Czytaj więcej

24

Mar 20

Samodzielne dodawanie miejsc prowadzenia działalności

W systemie BDO można samodzielnie dodać miejsce powadzenia działalności. W sytuacji, gdy podmiot stwierdzi brak danych w zakresie miejsc prowadzenia działalności lub rozpocznie działalność w nowym miejscu, ma możliwość samodzielnego dodania takiego miejsca. Takie rozwiązanie nie ogranicza możliwości działania przedsiębiorców....

Czytaj więcej

5

Mar 20

Wymagania techniczne przeglądarek dla systemu BDO

W związku z problemami, które pojawiają się w trakcie korzystania z Systemu BDO, przypominamy że System BDO ze względu na wykorzystanie technologii JavaScript oraz CSS wspierany jest na darmowych przeglądarkach tj.: Google Chrome (pobierz) Mozilla FireFox (pobierz) Jeżeli posiadają Państwo...

Czytaj więcej

26

Lut 20

Ministerstwo Klimatu o zmianie posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami

„Przypominamy że 5 marca 2020 r. mija termin złożenia wniosków o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, które wynikają z nowelizacji ustawy o odpadach. Wnioski, które zostały złożone w terminie, ale zawierają braki formalne, będą mogły zostać uzupełnione w...

Czytaj więcej

14

Lut 20

Błędne przypisywanie zgłoszeń na formularzu kontaktowym

Szanowni Państwo, W związku z bardzo dużą ilością błędnych zgłoszeń, które przychodzą na formularz kontaktowy dotyczący Integracji z API, informujemy iż API jest narzędziem, które umożliwia integrację oprogramowania zewnętrznego z systemem BDO. Z API BDO mogą skorzystać podmioty wykorzystujące w...

Czytaj więcej

11

Lut 20

Komunikat

Informujemy, że identyfikujemy przypadki problemów u niektórych operatorów BDO w obsłudze kart przekazania odpadów i kart przekazania odpadów komunalnych. Administrator BDO pracuje nad rozwiązaniem ww. problemów. Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 236a. Ustawy o odpadach w okresie do dnia...

Czytaj więcej

27

Sty 20

Dziesięć najczęściej zadawanych pytań technicznych

W związku z licznymi pytaniami przedstawiamy poniżej dziesięć najczęściej zadawanych pytań technicznych wraz z odpowiedziami:   Dostałem hasło z Urzędu Marszałkowskiego jednak w ciągu 30 dni nie dokonałem logowania, co zrobić w takiej sytuacji?   Hasła w systemie BDO nie...

Czytaj więcej

10

Sty 20

Odzyskiwanie haseł w Systemie BDO

W związku z licznymi pytaniami w sprawie haseł do powiązania konta użytkownika głównego z podmiotem w BDO uprzejmie informujemy, że zmianę hasła dokonuje Urząd Marszałkowski właściwy ze względu na siedzibę podmiotu. Pracownicy Ministerstwa Klimatu oraz Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego...

Czytaj więcej

3

Sty 20

Brak wpisu do Rejestru-BDO dla przedsiębiorców wytwarzających określone ilości danych odpadów

1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2531) (PDF 0.49 MB)....

Czytaj więcej

3

Sty 20

Pierwsze logowanie do systemu BDO

DROGI UŻYTKOWNIKU! Jeżeli próbujesz dostać się do systemu po raz pierwszy, MUSISZ skorzystać z funkcji logowania przez Login.gov.pl na stronie głównej systemu BDO.   Dopiero po zalogowaniu w ten sposób, dostępne będą kolejne funkcjonalności BDO, m.in.: jeżeli posiadasz nr rejestrowy...

Czytaj więcej

30

Gru 19

Już dziś zaplanuj Kartę Przekazania Odpadów i Kartę Przekazania Odpadów Komunalnych

Już dziś zaplanuj Kartę Przekazania Odpadów i Kartę Przekazania Odpadów Komunalnych Przypominamy, że istnieje możliwość zaplanowania oraz zatwierdzenia karty przekazania odpadów (KPO) i karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) na 2020 r. Przekazujący wypełniając kartę może zaplanować przekazanie odpadów na 30...

Czytaj więcej

23

Gru 19

Jak ograniczać odpady?

Statystyczny Polak wytwarza ponad 300 kg odpadów komunalnych rocznie. Wytwarzamy duże ilości plastiku, szkła, metali czy odpadów biodegradowalnych. Wyrzucamy zużyte sprzęty elektroniczne, zużyte baterie, przepracowane oleje, opakowania, torby plastikowe, papier, ubrania czy też meble – lista ta jest bardzo długa....

Czytaj więcej

19

Gru 19

Wniosek rejestrowy wypełnij przez system BDO i wyślij go w 2020 roku!

W związku z dużą ilością wniosków o wpis do Rejestru-BDO spływających do Urzędów Marszałkowskich, Ministerstwo Klimatu wraz z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym zaleca aby podmioty, które są obowiązane rejestracją w BDO utworzyły roboczy wniosek rejestrowy w systemie...

Czytaj więcej

19

Gru 19

Objaśnienia prawne Ministra Klimatu dotyczące obowiązku rejestracji w BDO

Na wniosek Rzecznika Małych Średnich Przedsiębiorstw Minister Klimatu wydał objaśnienie prawne dotyczące obowiązku rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami przez mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Czytaj więcej

18

Gru 19

Logowanie do systemu BDO

System BDO jest dostępny pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ Aby uzyskać dostęp do systemu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami należy przejść do systemu BDO i potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE). Uzyskanie dostępu...

Czytaj więcej

17

Gru 19

BDO rusza zgodnie z planem

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest już w pełni przygotowana do działania, o czym przypomniał w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej wiceminister klimatu, Sławomir Mazurek. „Chciałbym uspokoić przedsiębiorców. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów spoczywa na nich już...

Czytaj więcej

11

Gru 19

16 grudnia – produkcyjne uruchomienie systemu BDO

W dniu 16 grudnia 2019 r. planowane jest produkcyjne uruchomienie systemu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). W okresie od produkcyjnego uruchomienia systemu do końca grudnia 2019 r. użytkownicy podmiotów zarejestrowanych w Rejestrze-BDO będą mogli:...

Czytaj więcej

10

Gru 19

Komunikat ws. infolinii BDO

Uprzejmie informujemy, że infolinia BDO nie prowadzi konsultacji w zakresie klasyfikacji odpadów, a także interpretacji prawnych. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy odpowiada na pytania dotyczące systemu informatycznego BDO, w szczególności sposobu obsługi, rozwiązywania problemów, integracji z API oraz...

Czytaj więcej

4

Gru 19

Kiedy trzeba posługiwać się numerem rejestrowym?

Marszałek dokonując rejestracji, jednocześnie nadaje numer rejestrowy. Ten numer część przedsiębiorców musi obowiązkowo umieszczać na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością. Kto ma taki obowiązek? Ustawowemu obowiązkowi umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością, podlegają przedsiębiorcy: wprowadzający sprzęt elektryczny...

Czytaj więcej

2

Gru 19

Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą dokonać wpisu do Rejestru-BDO

Przypomnijmy, że pierwszy element BDO, czyli Rejestr-BDO został uruchomiony już w styczniu 2018 r. Obowiązkiem wpisu do rejestru objęte zostały m.in. podmioty wytwarzające, transportujące odpady oraz prowadzące ewidencję tych odpadów, jak również wprowadzający na terytorium kraju opakowania, produkty w opakowaniach...

Czytaj więcej

20

Lis 19

Podmioty zobowiązane do rejestracji w BDO

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami uruchomiony został 24 stycznia 2018 r. Obowiązkiem  wpisu do  Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty...

Czytaj więcej

19

Lis 19

Przedsiębiorco, sprawdź czy Twój kontrahent jest wpisany do Rejestru-BDO!

Od 1 stycznia 2020 r. realizacja obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych będzie prowadzona za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów np....

Czytaj więcej

18

Lis 19

Newsletter BDO już dostępny!

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać powiadomienia o aktualnościach dotyczących Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami już dziś zapisz się na newsletter BDO.

Czytaj więcej

15

Lis 19

Baza Wiedzy z wyszukiwarką już dostępna!

W dniu dzisiejszym uruchomiliśmy Bazę Wiedzy BDO, która pozwala na szybkie uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Dowiedz się więcej na temat Rejestru-BDO oraz Ewidencji korzystając z wygodnej wyszukiwarki.

Czytaj więcej

13

Lis 19

Pięć najczęściej zadawanych pytań dotyczących BDO

W związku z licznymi pytaniami, które były zadawane przy pilotażu systemu BDO oraz podczas zorganizowanych szkoleń na Targach POL-ECO System i miastach wojewódzkich, przedstawiamy poniżej pięć najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami:   Jak ma postąpić przejmujący odpad w przypadku,...

Czytaj więcej

31

Paź 19

Film szkoleniowy z modułu ewidencji odpadów już dostępny!

W związku z dużym zainteresowaniem dotyczącym Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami przedstawiamy państwu film instruktażowy przybliżający działanie modułu ewidencji. Uprzejmie informujemy, że materiał opracowany jest przez IOŚ-PIB i jest objęty prawami autorskimi. Wykorzystywanie w celach...

Czytaj więcej

31

Paź 19

Samorządy i punkty oferujące torebki foliowe też muszą być w Rejestrze-BDO

W związku z napływającymi pytaniami dotyczącymi uzyskania wpisu do Rejestru-BDO przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,  Ministerstwo Środowiska informuje: W przypadku gmin, które posiadają już wpis w Rejestrze-BDO, nie...

Czytaj więcej

13

Wrz 19

Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą znaleźć się w BDO!

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zobowiązuje wielu przedsiębiorców działających w zakresie gospodarowania odpadami do wpisu do Rejestru-BDO. Obowiązkiem wpisu do Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają, transportują odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,...

Czytaj więcej

24

Lip 19

Minister Henryk Kowalczyk: Od 2020 prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości tylko elektronicznie

„Wprowadzamy rozwiązania, które skutecznie przyczyniają się do uszczelnienia systemu gospodarki odpadami w Polsce. Takim przykładem jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), której nowe moduły – ewidencji i sprawozdawczości – uruchomimy już w styczniu 2020...

Czytaj więcej

24

Lip 19

Nowelizacja ustawy o odpadach

Prezydent Andrzej Duda podpisał 24 lipca 2019 r. nowelizację ustawy o odpadach, która umożliwi m.in. pełną cyfryzację w zakresie zbierania danych o odpadach i podmiotach nimi gospodarujących za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). W nowelizacji...

Czytaj więcej