W związku z licznymi pytaniami w sprawie haseł do powiązania konta użytkownika głównego z podmiotem w BDO uprzejmie informujemy, że zmianę hasła dokonuje Urząd Marszałkowski właściwy ze względu na siedzibę podmiotu. Pracownicy Ministerstwa Klimatu oraz Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, w tym infolinia BDO nie mają możliwości zmiany haseł. Wyłącznie Urząd Marszałkowski ma możliwość wygenerowania nowego hasła do BDO.

Dodatkowo hasła nadane przez Urząd Marszałkowski lub zmienione przez użytkowników nie tracą ważności po 30 dniach od nadania hasła, podmiot nadal może z niego korzystać.

Zwracamy również uwagę o poprawnym wpisywaniu liter w haśle, szczególnie w przypadku:

  • Małej litery „L” oraz wielkiej litery „i”  (l lub I)
  • zera i wielkiej litery „O” (0 lub O)

W takim przypadku sugerujemy skopiowanie hasła do edytora tekstów i zmianę czcionki, na taką która różnicuje ww. litery i cyfry.

Użytkownicy podrzędni w przypadku chęci odzyskania hasła mogą skorzystać z funkcji „Nie pamiętam hasła”.


Opublikowane w dniu 10 stycznia 2020, aktualizacja: 10 stycznia 2020