ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
zaprasza na bezpłatne szkolenie:

„Funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”

 

Jeśli jesteś:

 • podmiotem, który wytwarza, transportuje odpady oraz prowadzi ewidencję tych odpadów, ale również wprowadza na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • producentem,
 • importerem i wewnątrzwspólnotowym nabywcą opakowań,

już dziś zapisz się na szkolenie z funkcjonowania elektronicznego modułu ewidencji systemu BDO, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ustawą o odpadach.

Program szkolenia:

 • Najważniejsze informacje o systemie BDO:
 • informacje ogólne
 • omówienie głównych modułów systemu:
  • moduł rejestracji
  • moduł ewidencji
  • moduł sprawozdawczy
 • Omówienie modułu ewidencji odpadów:
  • karta przekazania odpadów
  • karta ewidencji odpadów
  • karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych
  • karta zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
  • karta ewidencji odpadów niebezpiecznych
  • karta przekazania odpadów komunalnych
 • Korzyści wynikające z uruchomienia systemu BDO
 • Panel dyskusyjny

 

Zasady uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Aby wziąć udział w szkoleniach, należy dokonać rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Rejestracji należy dokonać najpóźniej do 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.
 3. Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone drogą e-mail.
 4. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą przyjmowane.
 5. Wysyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu szkoleń w zakresie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami organizowanych przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia.
 7. Wszelkie pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres e-mail: szkolenia.bdo@ios.edu.pl lub pod numer telefonu 22 3750 500.

 

Szkolenia organizowane są w następujących miastach wojewódzkich:

 • Agenda – Woj. zachodniopomorskie – Szczecin
 • Agenda Woj. Lubelskie-Lublin
 • Agenda Woj. mazowieckie – Warszawa
 • Agenda – Woj. podlaskie – Białystok
 • Agenda – Woj. kujawsko-pomorskie – Toruń
 • Agenda – Woj. małopolskie – Kraków
 • Agenda – Woj. lubuskie – Zielona Góra
 • Agenda – Woj. śląskie – Katowice
 • Agenda – Woj. pomorskie – Gdańsk
 • Agenda – Woj. opolskie – Opole
 • Agenda – Woj. podkarpackie – Rzeszów
 • Agenda – Woj. łódzkie – Łódź
 • Agenda – Woj. świętokrzyskie – Kielce
 • Agenda – Woj. warmińsko-mazurskie- Olsztyn
 • Agenda – Woj.dolnośląskie- Wrocław
 • Agenda – Woj.wielkopolskie- Poznań