MODUŁ INTEGRACYJNY W BDO


Zakres projektu BDO, przewiduje wykonanie Modułu Integracyjnego, który umożliwi integrację oprogramowania zewnętrznego z systemem BDO. Interfejs do integracji z systemem BDO wykonany będzie w technologii RESTful API.

API BDO wykonane zostanie zgodnie ze standardem OAI (OpenAPI). Takie podejście umożliwia integratorom skorzystanie z ogólnodostępnych narzędzi służących do generowania kodów źródłowych realizujących obsługę komunikacji z API BDO. Dzięki temu, integracja z systemem BDO będzie prostsza, szybsza i w znacznie mniejszym stopniu narażona na błędy programistyczne, ponieważ całość kodu realizującego komunikację z API można będzie wygenerować przez narzędzie do tego przeznaczone.

Kody źródłowe generowane będą na podstawie profilu API udostępnionego dla integratorów. Narzędzie do generowania kodów źródłowych dla API wykonanego zgodnie z OpenAPI, daje możliwość wygenerowania kodów źródłowych dla kilkudziesięciu języków programowania (link).