MODUŁ INTEGRACYJNY W BDO


Zakres projektu BDO, przewiduje wykonanie Modułu Integracyjnego, który umożliwi integrację oprogramowania zewnętrznego z systemem BDO. Interfejs do integracji z systemem BDO wykonany będzie w technologii RESTful API.

API BDO wykonane zostanie zgodnie ze standardem OAI (OpenAPI). Takie podejście umożliwia integratorom skorzystanie z ogólnodostępnych narzędzi służących do generowania kodów źródłowych realizujących obsługę komunikacji z API BDO. Dzięki temu, integracja z systemem BDO będzie prostsza, szybsza i w znacznie mniejszym stopniu narażona na błędy programistyczne, ponieważ całość kodu realizującego komunikację z API można będzie wygenerować przez narzędzie do tego przeznaczone.

Kody źródłowe generowane będą na podstawie profilu API udostępnionego dla integratorów. Narzędzie do generowania kodów źródłowych dla API wykonanego zgodnie z OpenAPI, daje możliwość wygenerowania kodów źródłowych dla kilkudziesięciu języków programowania (link).

Z API BDO mogą skorzystać podmioty wykorzystujące zewnętrzne oprogramowanie do prowadzenia ewidencji odpadów, w tym do wystawiania kart przekazania odpadów. Prace związane z integracją oprogramowania z BDO wykonuje twórcy danego oprogramowania. Po zakończeniu integracji, ewidencja odpadów nadal będzie mogła być prowadzona w dotychczas wykorzystywanym systemie, z jednoczesnym zapisem wprowadzanych danych w BDO. Zachęcamy do weryfikacji możliwości integracji Państwa oprogramowania z administratorem danego systemu lub/i firmą świadczącą usługi utrzymania i rozwoju systemu wykorzystywanego w Państwa organizacji. Odpowiadając na Państwa pytania, informujemy że korzystanie z API BDO nie jest obowiązkowe oraz udostępniane jest bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Podmioty które nie posiadają oddzielnego oprogramowania do prowadzenia ewidencji odpadów, będą mogły korzystać z aplikacji BDO, dostępnej przez przeglądarkę internetową.

W ramach realizacji prac nad Modułem integracyjnym, od 4 listopada br. rozpoczęliśmy udostępnianie API BDO w wersji beta w zakresie Modułu ewidencji odpadów

Wszystkie podmioty zainteresowane integracją wykorzystywanego oprogramowania z BDO zachęcamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie bdo.mos.gov.pl – temat zgłoszenia – Integracja API.

Pozosałe pytania dotyczące API również prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy .