FILMY – KROK PO KROKU SYSTEM BDO

Film instruktażowy - Nawigacja po systemie BDO


Film instruktażowy - Pierwsze logowanie do systemu BDO i uwierzytelnienie użytkownika poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej
Film instruktażowy - Powiązanie użytkownika z podmiotem zarejestrowanym w dotychczasowym rejestrze BDO


Film instruktażowy - Moduł „EWIDENCJA ODPADÓW” karta przekazania odpadów
Film instruktażowy - Moduł „EWIDENCJA ODPADÓW” karta przekazania odpadów komunalnych


Film instruktażowy - Moduł „EWIDENCJA ODPADÓW” karty ewidencji odpadów
Film instruktażowy - Dodawanie miejsc prowadzenia działalności w BDO


Film instruktażowy - Moduł „EWIDENCJA ODPADÓW” karty ewidencji odpadów niebezpiecznych
Film instruktażowy - Wniosek rejestracyjny


Film instruktażowy - Moduł „EWIDENCJA ODPADÓW” karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
Film instruktażowy - Moduł „EWIDENCJA ODPADÓW” karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych


Film instruktażowy - Moduł „EWIDENCJA ODPADÓW” karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Film instruktażowy - Wniosek o wykreślenie


Film instruktażowy - Zmiana lokalizacji siedziby podmiotu w systemie BDO