FILMY – KROK PO KROKU SYSTEM BDO

Informacje ogólne i logowanie

Film instruktażowy - Nawigacja po systemie BDO


Film instruktażowy - Pierwsze logowanie do systemu BDO i uwierzytelnienie użytkownika poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej
Film instruktażowy - Powiązanie użytkownika z podmiotem zarejestrowanym w dotychczasowym rejestrze BDO


Film instruktażowy - Dodawanie miejsc prowadzenia działalności w BDO


Film instruktażowy - Zmiana lokalizacji siedziby podmiotu w systemie BDO

Wnioski w systemie BDO

Film instruktażowy - Wniosek rejestracyjny


Film instruktażowy - Wniosek o wykreślenie


Ewidencja w systemie BDO

Film instruktażowy - Moduł „EWIDENCJA ODPADÓW” karta przekazania odpadów
Film instruktażowy - Moduł „EWIDENCJA ODPADÓW” karta przekazania odpadów komunalnych


Film instruktażowy - Moduł „EWIDENCJA ODPADÓW” karty ewidencji odpadów niebezpiecznych
Film instruktażowy - Moduł „EWIDENCJA ODPADÓW” karty ewidencji odpadów
Film instruktażowy - Moduł „EWIDENCJA ODPADÓW” karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
Film instruktażowy - Moduł „EWIDENCJA ODPADÓW” karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych


Film instruktażowy - Moduł „EWIDENCJA ODPADÓW” karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

Film instruktażowy - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi
Informacje ogólne
Film instruktażowy - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.
Dział I - Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie i informacje o przekazywanych danych.
Film instruktażowy - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi
Dział II - Opakowania, cz.1
Film instruktażowy - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.
Dział II - Opakowania, cz.2
Film instruktażowy - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi
Dział II - Opakowania, cz.3 (tabele: 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2)
Film instruktażowy - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.
Dział II - Opakowania, cz.4 (tabele: 9, 10)
Film instruktażowy - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.
Dział III - Produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
Film instruktażowy - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.
Dział IV - Informacja o pojazdach wycofanych z eksploatacji.
Film instruktażowy - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.
Dział V cz.1 (tabele: 1, 2, 3, 4)
Film instruktażowy - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.
Dział V cz.2 (tabele: 5, 6, 7)
Film instruktażowy - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.
Dział V cz.3 (tabele: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5)
Film instruktażowy - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.
Dział VI - Baterie i akumulatory

Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Film instruktażowy - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
Informacje ogólne
Film instruktażowy - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie i zakres przekazywanych danych
Film instruktażowy - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
Informacja o masie odpadów wywiezionych z terytorium kraju oraz przywiezionych na terytorium kraju
Film instruktażowy - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
Dział VIII - Pojazdy wycofane z eksploatacji, cz.1 (Tabela 1)
Film instruktażowy - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
Dział VIII - Pojazdy wycofane z eksploatacji, cz.2 (Tabela 2)
Film instruktażowy - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
Dział IX cz.1 (tabela:1)
Film instruktażowy - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
Dział IX cz.2 (tabela:2)
Film instruktażowy - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
Dział IX cz.3 (tabele:3,4)
Film instruktażowy - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
Dział XI - Informacja o wytworzonych odpadach
Film instruktażowy - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
Dział XII - Informacja o zebranych odpadach
Film instruktażowy - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
Dział XIII cz.1 (tabele: 1,2,3
Film instruktażowy - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
Dział XIII cz.2 (tabele: 4,5)
Film instruktażowy - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
Dział XIII cz.3 (tabele: 6,7)

Sprawozdania komunalne

  • Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
Film instruktażowy - Dział II Informacja o odebranych odpadach komunalnych


Film instruktażowy - Dział IV Informacja o odebranych i magazynowanych odpadach komunalnych


  • Sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne
Film instruktażowy - Dodanie nowego sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne

Film instruktażowy - Dział IV Informacja o zebranych i magazynowanych odpadach komunalnych

  • Sprawozdanie podmiotu prowadzącego PSZOK
Film instruktażowy - Dodanie nowego sprawozdania podmiotu prowadzącego PSZOK

Film instruktażowy - Dział I Dane podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Film instruktażowy - Dział II Informacja o zebranych odpadach komunalnych

Film instruktażowy - Dział IV Informacja o zebranych i magazynowanych odpadach komunalnych

Film instruktażowy - Dział VI Informacja o odpadach przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku