FILMY – KROK PO KROKU SYSTEM BDO

Film instruktażowy - Nawigacja po systemie BDO


Film instruktażowy - Pierwsze logowanie do systemu BDO i uwierzytelnienie użytkownika poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej
Film instruktażowy - Powiązanie użytkownika z podmiotem zarejestrowanym w dotychczasowym rejestrze BDO


Film instruktażowy - Moduł „EWIDENCJA ODPADÓW” karta przekazania odpadów
Film instruktażowy - Moduł „EWIDENCJA ODPADÓW” karta przekazania odpadów komunalnych


Film instruktażowy - Moduł „EWIDENCJA ODPADÓW” karty ewidencji odpadów
Film instruktażowy - Dodawanie miejsc prowadzenia działalności w BDO


Film instruktażowy - Moduł „EWIDENCJA ODPADÓW” karty ewidencji odpadów niebezpiecznych
Film instruktażowy - Wniosek rejestracyjny


Film instruktażowy - Moduł „EWIDENCJA ODPADÓW” karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
Film instruktażowy - Moduł „EWIDENCJA ODPADÓW” karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych


Film instruktażowy - Moduł „EWIDENCJA ODPADÓW” karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Film instruktażowy - Wniosek o wykreślenie


Film instruktażowy - Zmiana lokalizacji siedziby podmiotu w systemie BDO
Film instruktażowy - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi
Informacje ogólne
Film instruktażowy - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.
Dział I - Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie i informacje o przekazywanych danych.
Film instruktażowy - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi
Dział II - Opakowania, cz.1
Film instruktażowy - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.
Dział II - Opakowania, cz.2
Film instruktażowy - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi
Dział II - Opakowania, cz.3 (tabele: 6.1, 6.2, 7, 8.1, 8.2)
Film instruktażowy - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.
Dział II - Opakowania, cz.4 (tabele: 9, 10)
Film instruktażowy - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.
Dział III - Produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
Film instruktażowy - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.
Dział IV - Informacja o pojazdach wycofanych z eksploatacji.
Film instruktażowy - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.
Dział V cz.1 (tabele: 1, 2, 3, 4)
Film instruktażowy - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.
Dział V cz.2 (tabele: 5, 6, 7)
Film instruktażowy - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.
Dział V cz.3 (tabele: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5)
Film instruktażowy - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.
DZIAŁ VI - Baterie i akumulatory
Film instruktażowy - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
Informacje ogólne
Film instruktażowy - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
Dział I - Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie i zakres przekazywanych danych
Film instruktażowy - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
Dział II - Informacja o masie odpadów wywiezionych z terytorium kraju oraz przywiezionych na terytorium kraju
Film instruktażowy - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
DZIAŁ VIII - Pojazdy wycofane z eksploatacji, cz.1 (Tabela 1)
Film instruktażowy - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
DZIAŁ VIII - Pojazdy wycofane z eksploatacji, cz.2 (Tabela 2)
Film instruktażowy - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
Dział XI - Informacja o wytworzonych odpadach
Film instruktażowy - Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
DZIAŁ XII - Informacja o zebranych odpadach