W zakresie spraw związanych z obsługą wniosków i zmiany haseł należy zgłosić się do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności danego podmiotu

 
Pomoc w Ministerstwie Środowiska:

POMOC TECHNICZNA:
nr tel.: 22 369 20 66

POMOC MERYTORYCZNA:
nr tel.: 22 369 20 65

E-MAIL: pomoc.bdo@mos.gov.pl