FORMULARZ  KONTAKTOWY
INFOLINIA

W ZAKRESIE POMOCY MERYTORYCZNEJ ORAZ TECHNICZNEJ

OD 1 STYCZNIA 2020 JEST CZYNNA 24h/dobę

KONTAKT W UM W ZAKRESIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ WNIOSKÓW I ZMIANY HASEŁ

należy zgłosić się do Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności danego podmiotu

POMOC W MINISTERSTWIE  KLIMATU

POMOC TECHNICZNA:

nr tel.: 22 369 20 66

POMOC MERYTORYCZNA:

nr tel.: 22 369 20 65