FORMULARZ  KONTAKTOWY
INFOLINIA

W ZAKRESIE POMOCY MERYTORYCZNEJ ORAZ INFORMACJI NA TEMAT SZKOLEŃ I ICH TERMINÓW

CZYNNA W DNI ROBOCZE, W GODZ.: 8:00 – 15:00

W przypadku wystąpienia problemów ze zrealizowaniem połączenia z infolinią prosimy dzwonić na numer: 22 25 59 450
POMOC W MINISTERSTWIE  ŚRODOWISKA

POMOC TECHNICZNA:
nr tel.: 22 369 20 66

POMOC MERYTORYCZNA:
nr tel.: 22 369 20 65

E-MAIL: pomoc.bdo@mos.gov.pl
KONTAKT W UM W ZAKRESIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ WNIOSKÓW I ZMIANY HASEŁ

należy zgłosić się do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności danego podmiotu