INFOLINIA

dotycząca pomocy merytorycznej oraz informacji na temat szkoleń i ich terminów czynna w dni robocze, w godz: 8-15:00  Tel: 22 37 50 500

 
 

W zakresie spraw związanych z obsługą wniosków i zmiany haseł należy zgłosić się do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności danego podmiotu

 


Pomoc w Ministerstwie Środowiska:

POMOC TECHNICZNA:
nr tel.: 22 369 20 66

POMOC MERYTORYCZNA:
nr tel.: 22 369 20 65

E-MAIL: pomoc.bdo@mos.gov.pl