Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Racławicka 56

31-017 Kraków

Obsługa w zakresie: wniosków BDO oraz sprawozdań o wytwarzanych
odpadach i o gospodarowaniu odpadami:

nr telefonu: 12 37-96-074, 12 63-03-297, 12 37-96-093, 12 63-03-492, 12 63-03-587, 12 37-96-026, 12 39-74-455, 12 63-03-592,
12 39-74-457, 12 61-60-968, 12 61-60-971, 12 63-03-495

Obsługa w zakresie płatności opłaty rocznej i rejestrowej:

nr telefonu: 12 63-03-315, 12 63-03-501

Obsługa w zakresie sprawozdań o produktach, opakowaniach i o
gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi:

nr telefonu: 12 37-96-044, 12 63-03-311, 12 63-03-101, 12 63-03-241, 12 63-03-566, 12 63-03-177, 12 63-03-163, 12 63-03-203

Obsługa w zakresie sprawozdań wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:

nr telefonu: 12 63-03-239, 12 63-03-246