Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Olsztyn, ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami i Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami:

89 512-54-81 (powiaty m. Elbląg, elbląski)

89 512-54-68 (powiaty giżycki, nidzicki, bartoszycki, olecki)

89 512-54-90 (powiaty lidzbarski, olsztyński)

89 512-54-98 (powiaty M. Olsztyn)

89 512-54-46 (powiaty działdowski, iławski)

89 512-58-03 (powiaty mrągowski, ełcki, piski)

89 512-54-91 (powiaty braniewski, nowomiejski, ostródzki)

89 512 54 96 (powiaty kętrzyński, szczycieński, węgorzewski, gołdapski)

89 512-54-47 (podmioty posiadające siedzibę poza województwem warmińsko-mazurskim)

Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi:

89 512-54-56 (powiaty bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, M. Elbląg, iławski, nowomiejski, węgorzewski)

89 512-54-53 (powiaty mrągowski, kętrzyński, szczycieński, piski, lidzbarski, ełcki, gołdapski, olecki, podmioty posiadające siedzibę poza województwem warmińsko-mazurskim)

89 512-54-43 (powiaty M. Olsztyn, olszyński, ostródzki, giżycki)