Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Olsztyn, ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

nr telefonu:
89 512-54-81
(powiaty m. Elbląg, elbląski i braniewski, gołdapski)

89 512-54-68 (powiaty giżycki, węgorzewski, olecki, nowomiejski, nidzicki,
bartoszycki)

89 512-54-81 (powiaty lidzbarski, olsztyński, kętrzyński)

89 512-54-98 (powiaty M. Olsztyn)

89 512-54-46 (powiaty ostródzki, działdowski, iławski)

89 512-58-03 (powiaty mrągowski, ełcki, szczycieński, piski)

89 512-54-47 (podmioty posiadające siedzibę poza województwem warmińsko-mazurskim)