Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40

70-421 Szczecin

nr telefonu: 91 454-26-80

Obsługa w zakresie wniosków rejestracyjnych i aktualizacyjnych BDO:

nr telefonu: 91 454-26-78, 91 454-26-60

Obsługa w zakresie wniosków o wykreślenie BDO, obsługa w zakresie płatności opłaty rejestrowej i rocznej oraz generowanie haseł:

nr telefonu: 91 454-26-74, 91 454-26-78

Obsługa w zakresie sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz w zakresie opłat produktowych:

nr telefonu: 91 454-26-77, 91 454-26-75, 91 454-26-71

Obsługa w zakresie sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami:

nr telefonu: 91 454-26-60, 91 454-26-54, 91 454-26-55, 91 454-26-5791 454-26-14, 91 454-26-62

Obsługa w zakresie sprawozdań wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:

nr telefonu: 91 454-26-68, 91 454-26-67, 91 454-26-54