Roczne sprawozdania za rok 2020 składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i  opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia sprawozdania za 2020 r. robią to w terminie do:

  • 15 marca 2021 r.: sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z  nich powstającymi,
  • 15 marca 2021 r.: sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi,

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania sprawozdań dostępne są w panelu “Instrukcje-krok po kroku system BDO” w zakładce „Filmy-krok po kroku system BDO’’

Podstawa prawna:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf (PDF 1.83 MB)


Opublikowane w dniu 5 marca 2021, aktualizacja: 5 marca 2021