Do składania rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi, zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. wytwórcy odpadów oraz prowadzący ich przetwarzanie, itd.

W przypadku ww. sprawozdań za 2019 r. ich termin złożenia został przesunięty do 31 października br., z wyjątkiem prowadzących stację demontażu pojazdów oraz prowadzących strzępiarkę, którzy powinni złożyć swoje  sprawozdanie w terminie do 11 września br.

Przy czym podmioty, które prowadzą działalność w kilku obszarach wymagających złożenia sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, jeśli prowadzą stację demontażu pojazdów lub strzępiarkę zobowiązane są do złożenia jednego sprawozdania ze wszystkich obszarów w terminie do dnia 11 września br. Natomiast w przypadku, gdy nie jest prowadzona działalność  w zakresie stacji demontażu lub strzępiarki, należy złożyć jedno sprawozdanie ze wszystkich obszarów w terminie do dnia 31 października br.

Jednocześnie informujemy, że po złożeniu sprawozdania będzie możliwość dokonania ewentualnej jego korekty.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania sprawozdań dostępne są w panelu ,,Instrukcje-krok po kroku system BDO” w zakładce „Filmy-krok po kroku system BDO’’


Opublikowane w dniu 13 lipca 2020, aktualizacja: 13 lipca 2020