System BDO jest dostępny pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

W celu uzyskania dostępu do systemu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami należy przejść na stronę https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/ i potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE) – Login.gov.pl.

W przypadku podmiotu zarejestrowanego w Rejestrze-BDO na podstawie wniosku papierowego, dostęp do pełnych funkcji systemu jest możliwy tylko wtedy, gdy użytkownik zalogowany przez KWIE powiąże się z kontem.

Przypominamy, że w przypadku podmiotu zarejestrowanego na podstawie wniosku elektronicznego, proces powiązania nie jest wymagany.

Powiązanie jest możliwe po wprowadzeniu do systemu danych dostępowych do dotychczasowego Rejestru-BDO takich jak:

  • Login – 9-cio cyfrowy numer rejestrowy
  • Hasło – jeśli podmiot nie dokonał pierwszego logowania w Rejestrze BDO to należy wykorzystać hasło tymczasowe nadane przez urząd marszałkowski, jeśli podmiot dokonał pierwszego logowania w Rejestrze-BDO to należy podać aktualne hasło do Rejestru-BDO

Poniżej przedstawiamy zrzut ekranu panelu logowania:

  • Okno 1. Przedstawia logowanie dla użytkowników głównych oraz dla osób, które chcą się powiązać z swoim podmiotem. Dodatkowo jeżeli dany podmiot nie jest zarejestrowany w BDO, to po zalogowaniu się przez Login.gov.pl będzie mógł on złożyć w systemie wniosek o wpis do Rejestru BDO
  • Okno 2. Przedstawia logowanie dla użytkowników podrzędnych, którzy otrzymali zaproszenie poprzez wiadomość e-mail od użytkownika głównego (loginem jest adres email).

Uprawnienia użytkowników:

  • Użytkownik główny– po potwierdzeniu rejestracji uzyskuje dostęp do wszystkich dostępnych modułów systemu BDO oraz otrzymuje uprawnienia do dodawania nowych miejsc prowadzenia działalności i edytowania nazw istniejących miejsc. Użytkownik główny może tworzyć wpisy  w ewidencji odpadów, sporządzać i wysyłać wnioski z modułu elektronicznych wniosków, sporządzać i wysyłać sprawozdania. Dodatkowo posiada możliwość dodawania kolejnych użytkowników głównych oraz użytkowników podrzędnych dla swojego podmiotu.
  • Użytkownik podrzędny– po  potwierdzeniu rejestracji i ustanowieniu hasła uzyskuje dostęp do Modułu ewidencji z możliwością wykonywania operacji tj. wystawiania kart przekazania odpadów, kart przekazania odpadów komunalnych oraz prowadzenia ewidencji.

W przypadku problemów zapraszamy do skorzystania z zakładki wsparcie użytkownika na której znajdują się instrukcje logowania, a także filmy instruktażowe:

Dodatkowo zaleca się wyczyszczenie historii przeglądarki z zapisanych haseł bądź dokonywania powiązania z podmiotem w trybie incognito/ oknie prywatnym przeglądarki. Takie działanie pozwala wyeliminować problem zapisanych danych i haseł w historii przeglądarki.


Opublikowane w dniu 7 września 2020, aktualizacja: 7 września 2020