W związku ze zbliżającym się końcem roku, przypominamy najważniejsze informacje związane z prowadzeniem ewidencji odpadów na przełomie 2023 i 2024 r.

 

Karty ewidencji odpadów (KEO):

  • po 31.12.2023 r. nie będzie możliwości tworzenia kart ewidencji odpadów na 2023 r., po tej dacie użytkownik będzie mógł utworzyć jedynie karty ewidencji na 2024 r.,
  • po 31.12.2023 r. system będzie nadal umożliwiał dokonywanie wpisów w kartach ewidencji odpadów utworzonych do końca 2023 r.,
  • system nie będzie automatycznie tworzył kart ewidencji na 2024 r.,
  • użytkownik tworząc po 31.12.2023 r. nową kartę ewidencji odpadów na 2024 r. samodzielnie wprowadza stan magazynowy na 1 stycznia,
  • karta przekazania odpadów (KPO), która została zatwierdzona jeszcze w 2023 r. przez przekazującego i potwierdzona już w 2024r. przez przejmującego odpady, powinna zostać zaewidencjonowana w przypadku pierwszego z ww. podmiotów na KEO prowadzonym za 2023 r. (w zakładce „Przekazane”), natomiast w przypadku podmiotu przejmującego odpady po nowym roku, na nowej KEO prowadzonej za 2024 r. (w zakładce „Przyjęte”).

 

Karty przekazania odpadów (KPO):

  • dla karty przekazania odpadów zatwierdzonej w 2023 r., potwierdzenie przejęcia oraz potwierdzenie wykonania transportu będzie można wykonać w 2024 r.
  • w roku 2023 będzie można utworzyć kartę przekazania odpadów z terminem rozpoczęcia transportu w roku 2024 (obowiązuje zasada planowana na 30 dni do przodu).

 


Opublikowane w dniu 29 listopada 2023, aktualizacja: 19 grudnia 2023