W związku z ogólnokrajową awarią systemu uwierzytelniania (zewnętrznego serwisu) login.gov.pl informujemy, że do czasu usunięcia awarii mogą Państwo obserwować problemy z logowaniem na konto użytkownika głównego w systemie BDO.
Jednocześnie podkreślamy, że logowanie na konto użytkownika podrzędnego, które nie jest zależne od tej usługi działa poprawnie i mają Państwo możliwość pracy w systemie BDO przy wykorzystaniu tego sposobu uwierzytelnienia.


Opublikowane w dniu 2 kwietnia 2021, aktualizacja: 2 kwietnia 2021