DROGI UŻYTKOWNIKU!

Jeżeli próbujesz dostać się do systemu po raz pierwszy, MUSISZ skorzystać
z funkcji logowania przez Login.gov.pl na stronie głównej systemu BDO.

 

Dopiero po zalogowaniu w ten sposób, dostępne będą kolejne funkcjonalności BDO, m.in.:
  • jeżeli posiadasz nr rejestrowy (Twój podmiot JEST już zarejestrowany w Rejestrze BDO), powiąż swoje konto z tym podmiotem -> skorzystaj z funkcji PRZYPISZ KONTO PODMIOTU. Podczas przypisywania konta konieczne będzie podanie nr rejestrowego i dotychczasowego hasła do rejestru.
  • jeżeli nie posiadasz nr rejestrowego (Twój podmiot NIE JEST jeszcze zarejestrowany w Rejestrze BDO), skorzystaj z funkcji rejestracji podmiotu -> z menu bocznego wybierz pozycję WNIOSKI a następnie na wyświetlonej liście wniosków wybierz funkcję Nowy wniosek rejestracyjny

 

PAMIĘTAJ!

Twoi użytkownicy główni logują się zawsze poprzez Login.gov.pl

Użytkownicy podrzędni korzystają z funkcji login/hasło, gdzie loginem jest
adres e-mail podany podczas nadawania uprawnień tym użytkownikom w systemie.


Opublikowane w dniu 3 stycznia 2020, aktualizacja: 3 stycznia 2020