Statystyczny Polak wytwarza ponad 300 kg odpadów komunalnych rocznie. Wytwarzamy duże ilości plastiku, szkła, metali czy odpadów biodegradowalnych. Wyrzucamy zużyte sprzęty elektroniczne, zużyte baterie, przepracowane oleje, opakowania, torby plastikowe, papier, ubrania czy też meble – lista ta jest bardzo długa.

Jak ograniczać odpady? Przede wszystkim należy zapobiegać ich powstawaniu, im mniej odpadów powstanie tym mniej będzie trzeba poddać zagospodarowaniu.  Zasadę tę można wdrażać szczególnie  przez ograniczenie ilości kupowanych produktów i przemyślane zakupy.

Kolejną metodą jest przygotowanie odpadów do ponownego wykorzystania (tzw. reuse). Zniszczone produkty, materiały można sprawdzić, oczyścić i naprawić. Przedmioty lub ich części nadające się do wykorzystania, które stały się odpadami zyskują „nowe życie”.

Wysoko w hierarchii sposobów postępowania z odpadami znajduje się także recykling, który umożliwia powtórne wykorzystanie materiału ze zużytych już produktów. Dzięki temu ograniczamy emisję dwutlenku węgla oraz wykorzystanie surowców naturalnych.

Należy pamiętać jednak, że recykling zaczyna się w domu. Im lepiej posortujemy odpady, tym lepszą jakość surowca uzyskamy do przetworzenia.

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas pełen rodzinnej atmosfery, pojednania, a także refleksji dotyczących minionego okresu. Szczególnie w tym czasie, warto mieć także na uwadze środowisko. Pamiętajmy, że to od Nas zależy jego ochrona – oszczędzajmy surowce, energię oraz ograniczajmy ilość powstających odpadów.

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w 2020 r. życzy

Zespół BDO


Opublikowane w dniu 23 grudnia 2019, aktualizacja: 23 grudnia 2019