Informujemy, że w najbliższych dniach zostanie uruchomione dedykowane API dla sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz sprawozdań  o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020. API będzie w znacznej większości kompatybilne z rokiem 2019, jednak będzie uwzględniać zmiany jakie w prowadzono w 2020 roku w sprawozdawczości.
Funkcja wprowadzania raportów za rok 2020 na formularzach z 2019 r. została zablokowana.
Raporty za rok 2020, które wprowadzone zostały dotychczas, nie zostaną utracone.


Opublikowane w dniu 9 lutego 2021, aktualizacja: 12 lutego 2021