Szanowni Państwo,

W związku planowaną zmianą w systemie BDO, w zakresie Karty Ewidencji Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji, która ma wpływ na strukturę udostępnianego API tj.:

 1. Reorganizacja w zakładce WYTWARZANE ODPADY:
  • usunięcie z listy kolumny „Masa przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia w tonach [Mg]”
  • w formularzu nowego/edycji wpisu, usunięcie pola „Masa przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia w tonach [Mg]”
 1. Dodanie nowej zakładki WYPOSAŻENIE I CZĘŚCI:
  • lista wpisów składająca się z pól: „Data wpisu”, „Masa przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia w tonach [Mg]”, „Imię i nazwisko osoby sporządzającej”
  • formularz dodawania/edycji wpisu
  • usuwanie wpisu

prosimy o informację zwrotną jaki czas przewidują Państwo na integrację swoich systemów z uwzględnieniem planowanej zmiany. Informacje prosimy przekazywać do dnia 08.05.2020  na adres mailowy: api-bdo@ios.edu.pl , przy tym prosimy o wpisanie w tytule „Zmiana API”.

Zebrane informacje pozwolą nam na wdrożenie planowanej zmiany w najmniej uciążliwy dla Państwa sposób.


Opublikowane w dniu 28 kwietnia 2020, aktualizacja: 28 kwietnia 2020