W dniu 24.06.2020 r., została przeprowadzona aktualizacja API w module ewidencji odpadów na środowisku testowym test-bdo ( https://test-bdo.mos.gov.pl/api/swagger/index.html ) w następującym zakresie:

  • Dodanie zmiennych dotyczących wytwarzania odpadów – w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach) i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych (w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo budowlane):
  • Poprawa zwracania danych dla endpointów:
    • /WasteRegister/WasteTransferCard/v1/Kpok/sender/search zmienna additionalInfo
    • /WasteRegister/WasteTransferCard/v1/Kpo/rejected/card zmienna Remarks
    • /WasteRegister/WasteTransferCard/v1/Kpo/receiveconfirmed/card zmienna wasteProcessId.
  • Zmiana zakresu walidacji roku podczas tworzenia KEZSEiE ( Karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).
  • Dla kart KPO i KPOK zostały dodane informacje o osobie zmieniającej status karty.

Opublikowane w dniu 29 czerwca 2020, aktualizacja: 29 czerwca 2020