Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest już w pełni przygotowana do działania, o czym przypomniał w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej wiceminister klimatu, Sławomir Mazurek.

„Chciałbym uspokoić przedsiębiorców. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów spoczywa na nich już od 2001 r. Zatem 1 stycznia 2020 r. nie wprowadzamy żadnych nowych obostrzeń. Elektroniczny system jest jedynie konsekwencją przyjętych wcześniej przepisów” – powiedział wiceminister, Sławomir Mazurek.

Warto zaznaczyć, że przepisy dotyczące ewidencji i sprawozdawczości w zakresie systemu gospodarki odpadami nie zmieniają się. Jedyna zmiana dotyczy zastąpienia dotychczasowej formy papierowej dokumentów formą elektroniczną. Jest to ułatwienie dla przedsiębiorców. Uruchomienie wskazanych funkcjonalności BDO umożliwi kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

„Od września przeprowadziliśmy trzy pilotaże mające na celu weryfikację tworzonego systemu. Ponadto wczoraj uruchomiliśmy produkcyjną wersję Bazy danych o odpadach, wszystkie udostępnione funkcjonalności działają poprawnie. Jestem przekonany, że BDO w kształcie dostępnym od 1 stycznia spełni pokładane w niej oczekiwania” – dodał dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Krystian Szczepański.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi obowiązku wpisu do Rejestru-BDO Ministerstwo Klimatu przygotowało objaśnienie prawne, które systematyzuje wiedzę nt. grup podmiotów nie podlegających obowiązkowi rejestracji w Bazie danych o odpadach.

 


Opublikowane w dniu 17 grudnia 2019, aktualizacja: 17 grudnia 2019