Projekt BDO w swoim zakresie posiada Moduł Integracyjny API BDO, który umożliwia integrację oprogramowania zewnętrznego z systemem BDO. W ramach realizacji prac nad Modułem Integracyjnym udostępniono API BDO w zakresie Modułu Ewidencji odpadów oraz w zakresie Modułu Sprawozdawczości.

Dzięki Integracji z BDO, ewidencja odpadów oraz sprawozdawczość  może być prowadzona w dotychczas wykorzystywanym przez podmiot systemie, z jednoczesnym zapisem niezbędnych danych do Systemu BDO.

Organizacje odzysku, organizacje samorządu gospodarczego oraz podmioty pośredniczące mogą wypełnić obowiązek sprawozdawczy za podmiot z wykorzystaniem API BDO i wygenerowanych na koncie użytkownika kluczy API.

Wykonawca systemu (IOŚ-PIB) udostępnia rozwiązanie informatyczne jakim jest API BDO, ale wszystkie prace związane z integracją leżą po stronie podmiotu lub producenta oprogramowania tzn. prace związane z integracją oprogramowania z BDO wykonują twórcy danego oprogramowania tzw. Integratorzy.

Korzystanie z API BDO nie jest obowiązkowe, jednakże jest udostępniane bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Podmioty które nie posiadają oddzielnego oprogramowania do prowadzenia ewidencji odpadów, mogą korzystać z aplikacji BDO, dostępnej przez przeglądarkę internetową (rejestr-bdo.mos.gov.pl).

Interfejs do integracji z systemem BDO wykonany jest w technologii RESTful API. Kody źródłowe generowane są na podstawie profilu API udostępnionego dla Integratorów. Przy tym informujemy, że istnieje narzędzie do generowania kodów źródłowych dla API wykonanego zgodnie z OpenAPI, które daje możliwość wygenerowania kodów źródłowych dla kilkudziesięciu języków programowania.

W razie dodatkowych pytań podmioty zainteresowane integracją wykorzystywanego oprogramowania z BDO zachęcamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie bdo.mos.gov.pl – wybierając temat zgłoszenia – Integracja z API.


Opublikowane w dniu 7 września 2020, aktualizacja: 7 września 2020