Od 1 stycznia 2020 r. gminy mają możliwość rejestracji w systemie BDO. Konto Jednostki Administracji Publicznej (JAP) jest gminie niezbędne do wykonania obowiązków sprawozdawczych. Ostateczny termin przedkładania sprawozdań za rok 2019 przypada na 31 października 2020, jednak wciąż wiele gmin konta takiego nie posiada. Wnioski należy złożyć jako urząd gminy, a nie jako gmina, co jest najczęstszą przyczyną odrzucania wniosków.

Ministerstwo Klimatu poprzez ePUAP skierowało do wszystkich urzędów gmin pismo ze szczegółowymi instrukcjami, jak należy składać wnioski.  Gminy należące do związków międzygminnych, wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi nie są zwolnione z obowiązku uzyskania konta JAP w BDO. Po uzyskaniu dostępu do konta powinny następnie udostępnić je urzędnikom związku międzygminnego.

 

Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Klimatu


Opublikowane w dniu 18 września 2020, aktualizacja: 18 września 2020