W odpowiedzi na liczne zapytania kierowane do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, czy w przypadku podmiotu prowadzącego PSZOK należy wystawiać KPOK czy KPO, przygotowaliśmy dla Państwa interpretację przepisów określających zasady stosowania karty przekazania odpadów komunalnych.

Podmioty, które odbierają, zbierają odpady komunalne i prowadzący PSZOK są   zobligowane są do ewidencjonowania odpadów w systemie BDO. Dokumenty, które należy wystawić przed przekazaniem odpadów to karta przekazania odpadów KPO czy też karta przekazania odpadów komunalnych KPOK. Oba dokumenty sporządza się w formie elektronicznej.

Przygotowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska interpretacja ma na celu wyjaśnienie jak w praktyce należy poprawnie prowadzić ewidencję odpadów komunalnych. 
Interpretacja dot. stosowania KPOK< Interpretacja dot. stosowania KPOK (PDF 0.15 MB)


Opublikowane w dniu 15 stycznia 2021, aktualizacja: 15 stycznia 2021