„Wprowadzamy rozwiązania, które skutecznie przyczyniają się do uszczelnienia systemu gospodarki odpadami w Polsce. Takim przykładem jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), której nowe moduły – ewidencji i sprawozdawczości – uruchomimy już w styczniu 2020 roku. Będą one stanowiły kolejne ważne narzędzia w walce z nieprawidłowościami w tym sektorze” – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Baza danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (tzw. BDO) została uruchomiona w styczniu 2018 r. Obecnie działa jej pierwszy moduł – rejestr, w którym widnieją podmioty zajmujące się zawodowo gospodarką odpadami. W tej chwili jest tam zarejestrowanych prawie 140 tys. przedsiębiorstw. Od 1 stycznia 2020 r. funkcjonować będą kolejne części BDO, czyli moduł ewidencji odpadów oraz moduł sprawozdawczości.

 

Zdjęcie z konferencji prasowej. Na zdjęciu Minister Środowiska Henryk Kowalczyk oraz Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Krystian Szczepański

 

„Od stycznia 2020 roku uruchamiamy kolejne moduły Bazy Danych o Odpadach, tj. ewidencji i sprawozdawczości. Umożliwią one kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami, a także zapewnią podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych” – podkreślił minister Henryk Kowalczyk.

Jak zaznaczył analiza i ocena zgromadzonych danych umożliwi diagnozę stanu gospodarki odpadami w skali kraju oraz prognozowanie trendów zmian w tym obszarze.

„BDO pozwoli także na zwiększenie kontroli nad krajową gospodarką odpadami oraz zapewni monitoring przepływu strumieni odpadów, ale przede wszystkim przyczyni się do efektywniejszej walki z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze” – dodał minister środowiska.

Przebieg prac nad BDO

W prace nad rozbudową BDO zaangażowani są pracownicy Ministerstwa Środowiska i Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOS-PIB). Po stronie MŚ powołano zespół odpowiedzialny za dostarczanie wymagań i nadzór merytoryczny oraz zespół ds. zapewnienia infrastruktury, którego zadaniem jest dostarczanie i utrzymanie uzgodnionej infrastruktury. Natomiast w IOŚ-PIB działają zespoły projektowe odpowiedzialne za wytwarzanie kolejnych modułów BDO.

„Dzięki decyzji Ministra Środowiska możemy w pełni wykorzystać potencjał Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Posiadamy odpowiednie narzędzia, które pozwalają na projektowanie, sterowanie i administrowanie Bazą danych o odpadach” – powiedział dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Krystian Szczepański.

W ramach dotychczasowych prac nad bazą zakupiona została infrastruktura informatyczna, na której będzie pracować BDO (wyłoniono dostawcę hiper skalowalnej krajowej chmury danych, która będzie synchronizowana z serwerami). Dobiegają też końca prace nad modułem ewidencji odpadów. Dokonywane są również analizy biznesowe i systemowe, wytwarzane jest oprogramowanie.

W kolejnych etapach planuje się:

  • od września – pilotażowe uruchomienie modułu ewidencji odpadów dla reprezentatywnej grupy podmiotów z różnych branż oraz o różnej wielkości;
  • od października – rozpoczęcie szkoleń na Targach Pol-ECO i we wszystkich 16 miastach wojewódzkich (dodatkowo szkolenie e-learningowe, tutoriale);
  • do listopada – zakończenie prac nad modułem elektronicznych wniosków;
  • do grudnia – zakończenie prac nad modułem sprawozdawczości;
  • 1 stycznia 2020 r. uruchomienie produkcyjne kolejnych modułów BDO.

O Bazie Danych o Odpadach

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest systemem informatycznym, utworzonym na podstawie przepisów ustawy które działają w obszarze gospodarki odpadami. Wpis dokonywany jest na wniosek bądź z urzędu.

BDO przewiduje możliwość integracji z dotychczas używanym w przedsiębiorstwie oprogramowaniem, co usprawni korzystanie z niej.

Sprawdź czy musisz się zarejestrować.


Opublikowane w dniu 24 lipca 2019, aktualizacja: 24 lipca 2019