Użytkownicy Systemu BDO na stronie głównej bdo.mos.gov.pl mogą znaleźć Mapę produktu.

Informacje przedstawione na Mapie produktu zawierają historię rozwoju poszczególnych wersji produktu  systemu BDO.

W prawym górnym rogu , każdej wersji jest dostępna jest historia zmian tzw. Changelog. Aby wywołać tą opcje należy kliknąć myszą na trzech kropkach (patrz Rys 1).

Rys 1. Wywołanie opcji Changelog

Rys 1. Wywołanie opcji Changelog

 

Changelog to prosty i intuicyjny sposób na informowanie użytkowników o nowościach dotyczących Systemu BDO. Można  tu znaleźć informacje o nowych funkcjach każdego z modułów systemu BDO oraz zmianach w istniejących funkcjach i wdrożonych poprawkach (Rys 2).

 

Rys2 . Okno historii wersji (Changelog)

Rys2 . Okno historii wersji (Changelog)

 

Dzięki takiemu rozwiązaniu, mogą Państwo obserwować zmiany w systemie, który jest aktualizowany w celu rozwoju jego funkcjonalności czy też w związku z koniecznością implementacji przepisów prawa z dziedziny gospodarki odpadami.

 


Opublikowane w dniu 4 kwietnia 2020, aktualizacja: 4 kwietnia 2020