W dniu 16 grudnia 2019 r. planowane jest produkcyjne uruchomienie systemu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

W okresie od produkcyjnego uruchomienia systemu do końca grudnia 2019 r. użytkownicy podmiotów zarejestrowanych w Rejestrze-BDO będą mogli:

 • powiązać użytkownika zalogowanego przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej z kontem podmiotu zarejestrowanego w Rejestrze-BDO,
 • dodawać użytkowników głównych i podrzędnych,
 • zweryfikować kompletność danych znajdujących się w systemie w zakresie danych identyfikacyjnych podmiotu oraz miejsc prowadzenia działalności,
 • dodawać nowe miejsca prowadzenia działalności oraz edytować nazwy istniejących miejsc,
 • zweryfikować poprawność integracji poprzez API BDO,
 • zapoznać się z funkcjami modułu ewidencji odpadów m.in. poprzez tworzenie i obsługę roboczych kart przekazania odpadów, kart przekazania odpadów komunalnych oraz roboczych kart ewidencji i wpisów w kartach na rok 2019,
 • zaplanować, zatwierdzić karty przekazania odpadów (KPO) i karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) na rok 2020 i wygenerować dla nich potwierdzenie,
 • zapoznać się z funkcjami modułu wniosków, m.in. poprzez tworzenie wniosków roboczych (bez możliwości wysłania).

Użytkownicy podmiotów nieposiadających wpisu w Rejestrze-BDO, po zalogowaniu do systemu BDO poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (KWIE), czyli potwierdzeniu tożsamości osoby fizycznej przez Węzeł Krajowy, będą mogli utworzyć roboczy wniosek rejestrowy – wysłanie wniosku będzie możliwe w 2020 roku.

UWAGA!

Konta użytkowników oraz miejsca prowadzenia działalności dodane w systemie po produkcyjnym uruchomieniu systemu tj. po 16 grudnia 2019 r., nie będą usuwane przez administratora systemu.

Z systemu nie będą usuwane:

 • karty przekazania odpadów (KPO) zaplanowane na roku 2020 – karty w statusie „Planowana”, „Zatwierdzona” i „Potwierdzenie wygenerowane”,
 • karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) zaplanowane na roku 2020 – karty w statusie „Planowana”, „Zatwierdzona” i „Potwierdzenie wygenerowane”,
 • wnioski rejestrowe o statusie „Robocze” – wnioski, które zostały wypełnione w systemie przed 1 stycznia 2020 r. ale nie zostały złożone.

Zgodnie z ustawą o odpadach obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania wniosków za pośrednictwem BDO obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku, w związku z tym z systemu zostaną usunięte:

 • wszystkie karty przekazania odpadów (KPO) i karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK), które zostały wystawione na rok 2019,
 • wszystkie karty ewidencji i wszystkie wpisy, które zostaną w tych kartach wprowadzone.

 

POWIĄZANIE UŻYTKOWNIKA Z KONTEM PODMIOTU

Użytkownik po zalogowaniu do systemu BDO poprzez KWIE, czyli potwierdzeniu tożsamości osoby fizycznej przez Węzeł Krajowy, otrzyma dostęp do podstawowych funkcji BDO. Uzyskanie dostępu do pełnych funkcji systemu wskazanych powyżej jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik zalogowany przez KWIE powiąże się z kontem podmiotu zarejestrowanego w Rejestrze-BDO.

Powiązanie jest możliwe po wprowadzeniu do systemu danych dostępowych do dotychczasowego Rejestru-BDO takich jak:

Login – 9-cio cyfrowy numer rejestrowy
Hasło – jeśli podmiot nie dokonał pierwszego logowania w Rejestrze BDO to należy wykorzystać hasło tymczasowe nadane przez urząd marszałkowski, jeśli podmiot dokonał pierwszego logowania w Rejestrze-BDO to należy podać aktualne hasło do Rejestru-BDO

UWAGA!!!

Nie wszyscy użytkownicy podmiotu muszą logować się poprzez KWIE i powiązywać tożsamość osoby fizycznej z kontem podmiotu. Użytkownik zalogowany poprzez Węzeł Krajowy, który powiąże się z kontem podmiotu staje się użytkownikiem głównym podmiotu, czyli uzyskuje uprawnienia do zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami w ramach konta podmiotu.

 

UŻYTKOWNICY I UPRAWNIENIA

W ramach podmiotu użytkownik może występować w jednej z dwóch ról:

 • Użytkownik główny – będzie posiadał uprawnienia do wszystkich udostępnionych modułów systemu BDO oraz do dodawania nowych miejsc prowadzenia działalności i edytowania nazw istniejących miejsc. Użytkownik główny będzie mógł tworzyć wpisy w ewidencji odpadów, sporządzać i wysyłać wnioski z modułu elektronicznych wniosków, sporządzać i wysyłać sprawozdania. Dodatkowo będzie mógł dodawać kolejnych użytkowników głównych oraz użytkowników podrzędnych dla swojego podmiotu. Logowanie użytkowników głównych do systemu BDO będzie odbywało się za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE) poprzez dostawców tożsamości (tj. Profil Zaufany, bankowość elektroniczna lub inni dostawcy).
 • Użytkownik podrzędny – będzie posiadał uprawnienia do wykonywania operacji w ramach modułu ewidencji odpadów. Użytkownik podrzędny będzie logował się w sposób natywny, za pomocą loginu i hasła.

W systemie będzie można utworzyć wielu użytkowników głównych jak i wielu użytkowników podrzędnych w ramach każdego zarejestrowanego podmiotu – nie będzie żadnych ograniczeń ilościowych.

Wszelkie pytania dotyczące systemu BDO można przesyłać poprzez formularz kontaktowy.

 

Filmy instruktażowe


Opublikowane w dniu 11 grudnia 2019, aktualizacja: 11 grudnia 2019