Zapraszamy użytkowników systemu BDO, którzy sporządzają sprawozdania komunalne a nie mieli możliwości wzięcia udziału w naszych webinariach dotyczących składania sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (tj. podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zbierający odpady komunalne i prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych), do obejrzenia nagrania webinarium dotyczącego w/w tematu.

W trakcie webinarium zaprezentowano jak prawidłowo uzupełnić i złożyć:

  • Sprawozdanie podmiotów odbierających odpady od właścicieli nieruchomości
  • Sprawozdanie podmiotów zbierających odpady komunalne
  • Sprawozdanie podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów

Webinarium jest dostępne na naszym kanale YouTube oraz na stronie internetowej w zakładce Materiały szkoleniowe


Opublikowane w dniu 29 stycznia 2021, aktualizacja: 29 stycznia 2021