W systemie BDO można samodzielnie dodać miejsce powadzenia działalności.

W sytuacji, gdy podmiot stwierdzi brak danych w zakresie miejsc prowadzenia działalności lub rozpocznie działalność w nowym miejscu, ma możliwość samodzielnego dodania takiego miejsca.

Takie rozwiązanie nie ogranicza możliwości działania przedsiębiorców.

Dodając nowe miejsce prowadzenia działalności, automatycznie uzyskuje się możliwość wystawiania kart przekazania odpadów, kart przekazania odpadów komunalnych oraz prowadzenia ewidencji w tym miejscu.

W celu dodania nowego miejsca prowadzenia działalności, należy wybrać opcję „Nowe miejsce”.

System wyświetli formularz dodania miejsca prowadzenia działalności, który należy uzupełnić .

Po samodzielnym dodaniu nowego miejsca prowadzenia działalności należy złożyć elektroniczny wniosek aktualizacyjny do właściwego Marszałka Województwa, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.

Na zgłoszenie zmiany przedsiębiorca ma 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy złożyć elektroniczny wniosek aktualizacyjny i dodać nowe MPD znajdują się instrukcjach użytkownika oraz w filmie instruktażowym pt.Dodawanie miejsc prowadzenia działalności


Opublikowane w dniu 24 marca 2020, aktualizacja: 24 marca 2020