Szanowni Państwo,

W związku z bardzo dużą ilością błędnych zgłoszeń, które przychodzą na formularz kontaktowy dotyczący Integracji z API, informujemy iż API jest narzędziem, które umożliwia integrację oprogramowania zewnętrznego z systemem BDO.

Z API BDO mogą skorzystać podmioty wykorzystujące w swojej firmie zewnętrzne oprogramowanie do prowadzenia ewidencji odpadów, w tym do wystawiania kart przekazania odpadów.

Prace związane z integracją oprogramowania z BDO wykonują twórcy danego oprogramowania. Po zakończeniu integracji, ewidencja odpadów nadal będzie mogła być prowadzona w dotychczas wykorzystywanym systemie, z jednoczesnym zapisem wprowadzanych danych w BDO. Zachęcamy do weryfikacji możliwości integracji Państwa oprogramowania z administratorem danego systemu lub/i firmą świadczącą usługi utrzymania i rozwoju systemu wykorzystywanego w Państwa organizacji. Odpowiadając na Państwa pytania, informujemy że korzystanie z API BDO nie jest obowiązkowe oraz udostępniane jest bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Podmioty które nie posiadają oddzielnego oprogramowania do prowadzenia ewidencji odpadów, będą mogły korzystać z aplikacji BDO, dostępnej przez przeglądarkę internetową.

W celu sprawnego uzyskania odpowiedzi wysłanej przez formularz kontaktowy, zachęcamy do prawidłowego wyboru tematu zgłoszenia/wiadomości, której ona dotyczy tj.:

  • wnioski, obowiązek rejestracji,
  • obsługa funkcjonalności systemu,
  • integracja z API
  • problemy techniczne,
  • organy administracji publicznej i podmioty wskazane w art. 83 ust. 1 o odpadach

Opublikowane w dniu 14 lutego 2020, aktualizacja: 14 lutego 2020