Marszałek dokonując rejestracji, jednocześnie nadaje numer rejestrowy. Ten numer część przedsiębiorców musi obowiązkowo umieszczać na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością.

Kto ma taki obowiązek?

Ustawowemu obowiązkowi umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością, podlegają przedsiębiorcy:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele
 • wprowadzający baterie lub akumulatory
 • wprowadzający pojazdy
 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach
 • wprowadzający na terytorium kraju opony
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe

Kiedy należy używać numeru rejestrowego?

Numer rejestrowy należy umieszczać na dokumentach związanych z działalnością w zakresie wprowadzanych opakowań, produktów i odpadów, na przykład:

 • fakturach VAT
 • paragonach fiskalnych
 • umowach kupna-sprzedaży
 • sprawozdaniach
 • kartach przekazania odpadów
 • kartach ewidencji odpadów

Na innych dokumentach nie trzeba umieszczać numeru rejestrowego. Przykładowo obowiązek ten nie dotyczy dokumentów:

 • kadrowych i związanych z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura firmy,
 • przekazywanych do urzędu skarbowego
 • pozostałych dokumentach nie związanych bezpośrednio z działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO

Kto nie musi używać numeru rejestrowego?

Ustawowy obowiązek posługiwania się numerem rejestrowym mają tylko podmioty ściśle określone w ustawie. Natomiast wytwórcy odpadów i przekazujący odpady nie muszą umieszczać numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością w zakresie produktów i odpadów.


Opublikowane w dniu 4 grudnia 2019, aktualizacja: 4 grudnia 2019