Informacja o terminie składania sprawozdań w systemie BDO oraz o tzw. sprawozdaniach zerowych

 

Roczne sprawozdania za 2022 r. składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i  opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia:

  • sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi,
  • sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,

składają je właściwemu marszałkowi województwa do 15 marca 2023 r.

 

“Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania sprawozdań, w tym instrukcje użytkownika oraz filmy instruktarzowe, dostępne są w zakładce „Instrukcje”.

W przypadku problemów technicznych związanych z utworzeniem i złożeniem sprawozdania prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy, czat BDO lub kontakt z Infolinią BDO. Dane kontaktowe dostępne są na stronie bdo.os.gov.pl w zakładce „Kontakt”.”

Dodatkowo informujemy, że przepisy ustawy o z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach nie przewidują konieczności składania sprawozdania w zakresie wytwarzanych odpadów przez podmiot, który ich nie wytworzył w danym roku sprawozdawczym, czyli tzw. sprawozdania zerowego.

Jednocześnie analogiczna sytuacja dotyczy braku konieczności złożenia sprawozdania w zakresie przetwarzania odpadów, za rok w którym odpady nie były przetwarzane przez podmiot zajmujący się tego typu działalnością.

W przypadku sprawozdań o produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi przepisy również nie przewidują obowiązku składania przez podmiot, który w danym roku nie dokonał wprowadzenia do obrotu,  sprawozdania zerowego.

Przy czym wprowadzającym jest podmiot, który w danym roku wprowadził na rynek sprzęt, baterie, opakowania itd. Zatem podleganie przez podmiot kolejnym obowiązkom, związanym np. z uzyskiwaniem poziomów zbierania czy poziomów recyklingu, ale również sprawozdawczym, zależy faktycznie od wprowadzania produktów w danym roku do obrotu. W związku z powyższym brak jest podstawy prawnej określającej obowiązek składania tzw. sprawozdań zerowych.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2020 poz. 1114, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. 2020 poz. 1903, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2020 poz. 2056).

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2022 poz. 1622, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2022 poz. 1113, z późn. zm.)


Opublikowane w dniu 16 stycznia 2023, aktualizacja: 10 lutego 2023