System BDO jest dostępny pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Aby uzyskać dostęp do systemu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami należy przejść do systemu BDO i potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE).

Uzyskanie dostępu do pełnych funkcji systemu wskazanych powyżej jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik zalogowany przez KWIE powiąże się z kontem podmiotu zarejestrowanego w Rejestrze-BDO.

Powiązanie jest możliwe po wprowadzeniu do systemu danych dostępowych do dotychczasowego Rejestru-BDO takich jak:

Login – 9-cio cyfrowy numer rejestrowy

Hasło – jeśli podmiot nie dokonał pierwszego logowania w Rejestrze BDO to należy wykorzystać hasło tymczasowe nadane przez urząd marszałkowski, jeśli podmiot dokonał pierwszego logowania w Rejestrze-BDO to należy podać aktualne hasło do Rejestru-BDO

Poniżej przedstawiamy zrzut ekranu panelu logowania:

Okno 1. Przedstawia logowanie dla użytkowników podrzędnych, którzy otrzymali zaproszenie poprzez wiadomość email od użytkownika głównego ( loginem jest adres email)

Okno 2. Przedstawia logowanie dla użytkowników głównych oraz dla osób, które chcą się powiązać z swoim podmiotem.

W przypadku problemów zapraszamy do skorzystania z zakładki wsparcie użytkownika na której znajdują się instrukcje logowania, a także filmy instruktażowe.

Dodatkowo zaleca się wyczyszczenie historii przeglądarki z zapisanych haseł bądź dokonywania powiązania z podmiotem w trybie incognito/ oknie prywatnym przeglądarki. Takie działanie pozwala wyeliminować problem zapisanych danych i haseł w historii przeglądarki.


Opublikowane w dniu 18 grudnia 2019, aktualizacja: 18 grudnia 2019