W ramach realizacji prac nad Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, na początku czerwca  2020 r. w zakresie Modułu sprawozdawczości  planowane jest udostępnienie funkcjonalności, pozwalającej na składanie sprawozdań o produktach, opakowaniach i  o  gospodarowaniu odpadami. Natomiast w połowie czerwca 2020 r. zostaną udostępnione sprawozdania o  wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

Jednocześnie przypominamy, że do 11 września 2020 r. przesunięto terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i  akumulatorów itd.) za rok 2019.

Przesunięto również do 31 października 2020 r. termin składania rocznego sprawozdania o  wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., z wyjątkiem prowadzących stację demontażu pojazdów oraz prowadzących strzępiarkę, którzy powinni złożyć swoje sprawozdać się w terminie do 11 września 2020 r.

W ramach realizacji prac nad modułem sprawozdawczości, 1 czerwca br. planowane jest udostępnienie API w zakresie wytworzonych elementów modułu sprawozdawczości BDO wraz z dokumentacją techniczną.

Opracowane API umożliwi dostosowanie oprogramowania zewnętrznego do komunikacji z BDO, dzięki czemu podmiot będzie mógł wykonywać działania w BDO z poziomu własnego systemu informatycznego. Interfejs do integracji wykonany będzie w technologii RESTful API.

Wszystkie podmioty zainteresowane integracją wykorzystywanego oprogramowania z BDO, zachęcamy do kontaktu na adres e-mail: api-bdo@ios.edu.pl .

Pytania dotyczące API prosimy kierować na adres e-mail: api-bdo@ios.edu.pl


Opublikowane w dniu 28 maja 2020, aktualizacja: 28 maja 2020