Informujemy, że identyfikujemy przypadki problemów u niektórych operatorów BDO w obsłudze kart przekazania odpadów i kart przekazania odpadów komunalnych. Administrator BDO pracuje nad rozwiązaniem ww. problemów.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 236a. Ustawy o odpadach w okresie do dnia 30 czerwca 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.  Wzory wyżej wymienionych kart są dostępne w załącznikach do Ustawy.

 


Opublikowane w dniu 11 lutego 2020, aktualizacja: 11 lutego 2020