15. Co to znaczy “użytkownik podrzędny”?

Użytkownik podrzędny to użytkownik, któremu zostały nadane ograniczone uprawnienia w systemie BDO. Użytkownik podrzędny ma uprawnienia wyłącznie do prowadzenia ewidencji […]