Przeszukaj Bazę wiedzy BDO po słowach kluczowych

19. Jak dokonać zmiany użytkownika głównego podmiotu w systemie BDO?

← Wszystkie zagadnienia

W przypadku potrzeby zmiany użytkownika głównego podmiotu na innego użytkownika głównego podmiotu, dotychczasowy użytkownik główny loguje się do systemu BDO i nadaje dostęp innej osobie  uprawnienia użytkownika głównegoW przypadku gdy nie istnieje możliwość zalogowania się jako użytkownik główny z przyczyn niezależnych (odejście pracownika, wypadki losowe) należy bezpośrednio zgłosić się do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, w celu wygenerowania nowego hasła do przypisania konta do podmiotu. Użytkownik główny, który dokona przypisania konta podmiotu zawsze będzie logował się do systemu BDO poprzez Węzeł Krajowy. Rekomenduje się aby użytkownikiem głównym była osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu, która nada dostęp innym użytkownikom głównym/podrzędnym. Zalecamy ustanowić więcej niż jednego użytkownika głównego.