How Can We Help?

18. Czy pośrednik w obrocie odpadami musi widnieć na KPO?

← Wszystkie zagadnienia

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przez pośrednika w obrocie odpadami rozumie się każdego, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie.

Pośrednikiem może być np. przedsiębiorca, który kontaktuje ze sobą wytwórców odpadów i przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, ale nie obejmuje tych odpadów fizycznie w posiadanie. W związku z tym pośrednik nie będzie widniał na KPO w żadnej z ról (przekazującego, transportującego, przejmującego odpady).