← Wszystkie zagadnienia

Nie ma takiej możliwości. Użytkownik logując się do BDO za każdym razem musi wybrać podmiot i wskazać miejsce prowadzenia działalności, dla którego będzie dokonywał ewidencji odpadów.