How Can We Help?

17. Czy można na stałe przypisać do logującego się do BDO, dane dotyczące podmiotu i miejsca wytwarzania odpadów, aby każdorazowo po zalogowaniu się do systemy nie wyszukiwać tych informacji?

← Wszystkie zagadnienia

Nie ma takiej możliwości. Użytkownik logując się do BDO za każdym razem musi wybrać podmiot i wskazać miejsce prowadzenia działalności, dla którego będzie dokonywał ewidencji odpadów.