11. Jestem nowym użytkownikiem systemu, z którego okna logowania powinienem skorzystać?

← Wszystkie zagadnienia

Jeżeli użytkownik chce dostać się do systemu po raz pierwszy, MUSI skorzystać z funkcji logowania przez Login.gov.pl na stronie głównej systemu BDO.

Okno 1. Przedstawia logowanie dla użytkowników głównych oraz dla osób, które chcą się powiązać z swoim podmiotem. Dodatkowo jeżeli dany podmiot nie jest zarejestrowany w BDO, to po zalogowaniu się przez Login.gov.pl będzie mógł on złożyć w systemie wniosek o wpis do Rejestru BDO

Okno 2. Przedstawia logowanie dla użytkowników podrzędnych, którzy otrzymali zaproszenie poprzez wiadomość e-mail od użytkownika głównego (loginem jest adres email).