Przeszukaj Bazę wiedzy BDO po słowach kluczowych

11. Rozpoczynam działalność w nowym miejscu, jak dodać miejsce prowadzenia działalności w systemie BDO?

← Wszystkie zagadnienia

W sytuacji, gdy podmiot rozpocznie działalność w nowym miejscu, ma możliwość samodzielnego dodania brakujących miejsc z poziomu konta użytkownika głównego. Podmiot dodając nowe miejsce prowadzenia działalności automatycznie uzyskuje możliwość wystawiania kart przekazania odpadów, kart przekazania odpadów komunalnych oraz prowadzenia ewidencji w tym miejscu.

Po dodaniu nowego miejsca podmiot jest zobowiązany do złożenia wniosku aktualizacyjnego do właściwego Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od wystąpienia zmiany.