16. Czym różni się użytkownik główny od użytkownika podrzędnego?

← Wszystkie zagadnienia

Użytkownik główny ma dostęp do wszystkich modułów i funkcjonalności dostępnych w ramach posiadanego konta w BDO. Może zatem składać wnioski rejestrowe, aktualizacyjne i o wykreślenie z rejestru, przekazywać sprawozdania roczne do właściwych organów, jak również może prowadzić ewidencję odpadów.

Natomiast, użytkownik podrzędny ma uprawnienia wyłącznie do prowadzenia ewidencji odpadów, czyli wystawiania kart przekazania odpadów, kart przekazania odpadów komunalnych i dokonywania wpisów w kartach ewidencji odpadów.