Przeszukaj Bazę wiedzy BDO po słowach kluczowych

5. Jak organizacje odzysku, organizacje odzysku opakowań, organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, organizacje samorządu gospodarczego oraz podmioty pośredniczące powinny składać sprawozdanie o produktach, opakowaniach i odpadach opakowaniowych z nich powstających w systemie BDO?

← Wszystkie zagadnienia

Organizacja odzysku
(kliknij, aby dowiedzieć się więcej)
•składa sprawozdanie z całego kraju do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę organizacji (zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) w systemie BDO za pośrednictwem swojego konta.
Organizacja odzysku opakowań
(kliknij, aby dowiedzieć się więcej)
•składa sprawozdanie z całego kraju do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę organizacji (zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) w systemie BDO za pośrednictwem swojego konta.
Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(kliknij, aby dowiedzieć się więcej)
•składa sprawozdanie z całego kraju do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę organizacji (zgodnie z art. 74a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) w systemie BDO za pośrednictwem swojego konta,
•składa sprawozdanie oddzielnie za każdego wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela, za którego wykonuje obowiązki (zgodnie z art. 74 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) w systemie BDO za pośrednictwem konta wprowadzającego, wykorzystując uprawnienia użytkownika głównego.

Organizacja samorządu gospodarczego
(kliknij, aby dowiedzieć się więcej)
•składa sprawozdanie oddzielnie za każdego wprowadzającego produkty w opakowaniach, którego organizacja reprezentuje (zgodnie z art. 45a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) w systemie BDO za pośrednictwem konta wprowadzającego wykorzystując uprawnienia użytkownika głównego.
Podmiot pośredniczący
(kliknij, aby dowiedzieć się więcej)
•o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r o bateriach i akumulatorach – składa sprawozdanie oddzielnie za każdego wprowadzającego baterie i akumulatory, którego podmiot pośredniczący reprezentuje w systemie BDO za pośrednictwem konta wprowadzającego wykorzystując uprawnienia użytkownika głównego.

 

Organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, organizacje samorządu gospodarczego oraz podmioty pośredniczące chcąc realizować zadania w zakresie składania sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za przedsiębiorcę winni uzyskać dostęp do konta w systemie BDO tego podmiotu. Przedsiębiorca może nadać dostęp do konta w postaci następujących ról:

  1. Użytkownik główny
  2. Użytkownik podrzędny.

W systemie BDO użytkownik główny posiada pełen zakres uprawnień do działań w systemie BDO. Zatem taki użytkownik będzie mógł wykonać następujące czynności:

 • utworzenie nowego sprawozdania,
 • edycja sprawozdania roboczego (jeszcze nie przekazanego do adresata),
 • usunięcie roboczego sprawozdania,
 • wysłanie sprawozdania do wskazanego adresata,
 • podgląd sprawozdania (zarówno roboczego jak również wysłanego),
 • pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (złożonego już sprawozdania),
 • podgląd historii sprawozdania,
 • możliwość utworzenia korekty sprawozdania (zarówno wysłanego i zatwierdzonego przez adresata jak również wysłanego sprawozdania ale jeszcze nie zweryfikowanego przez odbiorcę),
 • możliwość nadawania uprawnień kolejnym użytkownikom systemu.

W przypadku użytkownika podrzędnego, zakres ten jest ograniczony. Zatem z wyżej przedstawionych możliwości użytkownik ten nie będzie mógł wykonać poniższych czynności:

 • wysłanie sprawozdania do wskazanego adresata,
 • wysłania utworzonej korekty sprawozdania (zarówno wysłanego i zatwierdzonego przez adresata jak również wysłanego sprawozdania, ale jeszcze nie zweryfikowanego przez odbiorcę),
 • możliwość nadawania uprawnień kolejnym użytkownikom systemu.

Przedsiębiorca nadający uprawnienia organizacjom lub podmiotowi pośredniczącemu może nadać uprawnienia użytkownika podrzędnego, co pozwoli na przygotowanie sprawozdania, natomiast wysłać sprawozdanie będzie mógł wówczas sam przedsiębiorca.