Przeszukaj Bazę wiedzy BDO po słowach kluczowych

Organizacja odzysku

← Wszystkie zagadnienia
  1. Organizacja odzysku składa sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za pośrednictwem swojego konta w systemie BDO. Podczas tworzenia nowego sprawozdania sekcja „Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie” (Rysunek 1) uzupełniana jest automatycznie przez system danymi podmiotu, który został wybrany przez użytkownika po zalogowaniu do systemu BDO, czyli danymi organizacji odzysku składającej sprawozdanie.
    Rysunek 1. Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanieRysunek 1. Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie

  1. W kolejnym kroku organizacja odzysku zaznacza check-box w Tabeli 1 o treści „Organizacja odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej” (Rysunek 2) określający rodzaj podmiotu jaki składa sprawozdanie.Rysunek 2. Tabela 1. Rodzaj podmiotu.Rysunek 2. Tabela 1. Rodzaj podmiotu.

  1. W ostatnim kroku tworzenia sprawozdania organizacja odzysku wskazuje dane składającego sprawozdanie w sekcji „Dane podmiotu składającego sprawozdanie” (Rysunek 3). Po kliknięciu kursorem na pole „Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu składającego sprawozdanie” system wyświetla wyszukiwarkę podmiotów do których użytkownik sporządzający sprawozdanie posiada dostęp. Organizacja odzysku w tym wypadku zaznacza własną nazwę organizacji a następnie wypełnia pozostałe pola. Pole „E-mail służbowy” służy do przekazania powiadomienia w przypadku odesłania do korekty sprawozdania zweryfikowanego przez adresata.Rysunek 3. Dane podmiotu składającego sprawozdanieRysunek 3. Dane podmiotu składającego sprawozdanie