Przeszukaj Bazę wiedzy BDO po słowach kluczowych

Organizacja samorządu gospodarczego

← Wszystkie zagadnienia
  1. Organizacja samorządu gospodarczego składa sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za pośrednictwem konta przedsiębiorcy, za którego wykonuje obowiązki określone w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi poprzez uzyskanie dostępu do konta w systemie BDO tego przedsiębiorcy (przykładowo Firma A). W celu złożenia sprawozdania za tego przedsiębiorcę konieczne jest uzyskanie dostępu przez organizację samorządu gospodarczego do konta w systemie BDO przedsiębiorcy (Firma A). Po uzyskaniu dostępów użytkownik organizacji samorządu gospodarczego loguje się do systemu BDO wybierając w kontekście Podmiotu (Rysunek 14) przedsiębiorcę – Firmę A, z którą posiada zawarte porozumienie.Rysunek 14. Wybór kontekstu podmiotu.Rysunek 14. Wybór kontekstu podmiotu.

Tak wybrany kontekst podmiotu pozwoli w dalszym kroku na poprawne uzupełnienie automatycznie przez system sekcji „Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie” (Rysunek 15) danymi podmiotu, dla którego użytkownik organizacji samorządu gospodarczego wykonuje czynności sprawozdawcze.Rysunek 15. Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie.Rysunek 15. Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie.


  1. W kolejnym kroku organizacja samorządu gospodarczego zaznacza właściwy check-box w Tabeli 1 (Rysunek 16) w zależności od zakresu, w jaki podmiot działa, z którym organizacja posiada podpisane porozumienie.Rysunek 16. Tabela 1. Rodzaj podmiotu.Rysunek 16. Tabela 1. Rodzaj podmiotu.

  1. W ostatnim kroku tworzenia sprawozdania organizacja samorządu gospodarczego wskazuje dane składającego sprawozdanie w sekcji „Dane podmiotu składającego sprawozdanie” (Rysunek 17). Po kliknięciu kursorem na pole „Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu składającego sprawozdanie” system wyświetla wyszukiwarkę podmiotów, do których użytkownik sporządzający sprawozdanie posiada dostęp. Organizacja samorządu gospodarczego w tym wypadku zaznacza własną nazwę organizacji, a następnie wypełnia pozostałe pola. Pole „E-mail służbowy” służy do przekazania powiadomienia w przypadku odesłania do korekty sprawozdania zweryfikowanego przez adresata.Rysunek 17. Dane podmiotu składającego sprawozdanieRysunek 17. Dane podmiotu składającego sprawozdanie