How Can We Help?

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

← Wszystkie zagadnienia

I.

  1. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego składając sprawozdanie zgodnie 74a ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. sporządza je za pośrednictwem swojego konta w systemie BDO. Podczas tworzenia nowego sprawozdania sekcja „Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie” (Rysunek 7) uzupełniana jest automatycznie przez system danymi podmiotu, który został wybrany przez użytkownika po zalogowaniu do systemu BDO, czyli danymi organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego składającej sprawozdanie.Rysunek 7. Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie.Rysunek 7. Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie.

  1. W kolejnym kroku organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaznacza check-box w Tabeli 1 o treści „Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Rysunek 8) określający rodzaj podmiotu, jaki składa sprawozdanie.Rysunek 8. Tabela 1. Rodzaj podmiotu.Rysunek 8. Tabela 1. Rodzaj podmiotu.

  1. W ostatnim kroku tworzenia sprawozdania organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego wskazuje dane składającego sprawozdanie w sekcji „Dane podmiotu składającego sprawozdanie” (Rysunek 9). Po kliknięciu kursorem na pole „Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu składającego sprawozdanie” system wyświetla wyszukiwarkę podmiotów, do których użytkownik sporządzający sprawozdanie posiada dostęp. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym wypadku zaznacza własną nazwę organizacji, a następnie wypełnia pozostałe pola. Pole „E-mail służbowy” służy do przekazania powiadomienia w przypadku odesłania do korekty sprawozdania zweryfikowanego przez adresata.Rysunek 9. Dane podmiotu składającego sprawozdanie.Rysunek 9. Dane podmiotu składającego sprawozdanie.

II.

  1. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego składająca sprawozdanie zgodnie z art. 74 ust. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. dokonuje tych czynności za pośrednictwem konta przedsiębiorcy, za którego składa sprawozdanie. W celu złożenia sprawozdania za wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela (przykładowo Firma A) konieczne jest uzyskanie dostępu przez organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego do konta w systemie BDO wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela, za którego organizacja wykonuje czynności. Po uzyskaniu dostępów użytkownik organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego loguje się do systemu BDO wybierając w kontekście Podmiotu (Rysunek 10) wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela – Firmę A, gdyż to za ten konkretny podmiot wykonuje czynności. Rysunek 10 Wybór kontekstu podmiotu.Rysunek 10 Wybór kontekstu podmiotu.

Tak wybrany kontekst podmiotu pozwoli w dalszym kroku na poprawne uzupełnienie automatycznie przez system sekcji „Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie” (Rysunek 11) danymi podmiotu, dla którego użytkownik organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykonuje czynności.Rysunek 11. Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie.Rysunek 11. Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie.


  1. W kolejnym kroku organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaznacza check-box w Tabeli 1 o treści „Wprowadzający sprzęt, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Rysunek 12) określający rodzaj podmiotu, za którego organizacja wypełnia czynności sprawozdawcze. Rysunek 12. Tabela 1. Rodzaj podmiotu.Rysunek 12. Tabela 1. Rodzaj podmiotu.

  1. W ostatnim kroku tworzenia sprawozdania organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego wskazuje dane składającego sprawozdanie w sekcji „Dane podmiotu składającego sprawozdanie” (Rysunek 13). Po kliknięciu kursorem na pole „Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu składającego sprawozdanie” system wyświetla wyszukiwarkę podmiotów, do których użytkownik sporządzający sprawozdanie posiada dostęp. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym wypadku zaznacza własną nazwę organizacji, a następnie wypełnia pozostałe pola. Pole „E-mail służbowy” służy do przekazania powiadomienia w przypadku odesłania do korekty sprawozdania zweryfikowanego przez adresata.Rysunek 13. Dane podmiotu składającego sprawozdanie.Rysunek 13. Dane podmiotu składającego sprawozdanie.