Przeszukaj Bazę wiedzy BDO po słowach kluczowych

Organizacja odzysku opakowań

← Wszystkie zagadnienia
  1. Organizacja odzysku opakowań składając sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za pośrednictwem swojego konta w systemie BDO. Podczas tworzenia nowego sprawozdania sekcja „Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie” (Rysunek 4) uzupełniana jest automatycznie przez system danymi podmiotu, który został wybrany przez użytkownika po zalogowaniu do systemu BDO, czyli danymi organizacji odzysku opakowań składającej sprawozdanie. Rysunek 4 Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanieRysunek 4 Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie

  1. W kolejnym kroku organizacja odzysku opakowań zaznacza check-box w Tabeli 1 o treści „Organizacja odzysku opakowań, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” (Rysunek 5) określający rodzaj podmiotu, jaki składa sprawozdanie.Rysunek 5. Tabela 1. Rodzaj podmiotu.Rysunek 5. Tabela 1. Rodzaj podmiotu.

  1. W ostatnim kroku tworzenia sprawozdania organizacja odzysku opakowań wskazuje dane składającego sprawozdanie w sekcji „Dane podmiotu składającego sprawozdanie” (Rysunek 6). Po kliknięciu kursorem na pole „Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu składającego sprawozdanie” system wyświetla wyszukiwarkę podmiotów, do których użytkownik sporządzający sprawozdanie posiada dostęp. Organizacja odzysku opakowań w tym wypadku zaznacza własną nazwę organizacji, a następnie wypełnia pozostałe pola. Pole „E-mail służbowy” służy do przekazania powiadomienia w przypadku odesłania do korekty sprawozdania zweryfikowanego przez adresata.  Rysunek 6. Dane podmiotu składającego sprawozdanie.Rysunek 6. Dane podmiotu składającego sprawozdanie.