Sprawdź czy musisz się zarejestrować w BDO
  • pozwolenie zintegrowane,
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  • zezwolenie na zbieranie odpadów,
  • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  • decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydobywczymi,
  • zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  • koncesję na podziemne składowanie odpadów.