Poniższe pytania są narzędziem wspomagającym użytkownika w zakresie określenia czy podmiot jest zobowiązany do złożenia wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego.

Wynik ma charakter informacyjny, nie stanowi wiążącej wykładni prawa i nie zwalnia podmiotu z odpowiedzialności prawnej za niezłożenie lub błędne złożenie wniosku.

Jeżeli po udzieleniu odpowiedzi nadal masz wątpliwości, czy Twoja działalność podlega wpisowi, skontaktuj się z właściwym Urzędem Marszałkowskim