Webinarium - SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYTWÓRCÓW, Dział I, II, III, IV