Webinarium - SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYTWÓRCÓW, Dział I i VIII